Шандра, І. О. «ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)». 2021. Сторінки історії, вип. 51, Жовтень 2021, doi:10.20535/2307-5244.51.2020.220177.