Хитровська, Ю. В. «ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ)». Сторінки історії, вип. 45, Грудень 2017, doi:10.20535/2307-5244.45.2017.117189.