Лихолат, А. О. «ІСТОРІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ)». Сторінки історії, вип. 44, Червень 2017, doi:10.20535/2307-5244.44.2017.105464.