Хитровська, Ю. В. . і Цимбаленко, Я. Ю. . (2022) «ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЖИТТЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР»., Сторінки історії, (54). doi: 10.20535/2307-5244.54.2022.264580.