Шандра, І. О. (2021) «ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)», Сторінки історії, (51). doi: 10.20535/2307-5244.51.2020.220177.