Сагач, О. М. і Лавриненко, К. І. (2019) «ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)», Сторінки історії, (49). doi: 10.20535/2307-5244.49.2019.189551.