Хитровська, Ю. В. ., & Цимбаленко, Я. Ю. . (2022). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЖИТТЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР. Сторінки історії, (54). https://doi.org/10.20535/2307-5244.54.2022.264580 (Original work published 12, Вересень 2022)