Отземко, О. В. ., Темірова, Н. Р. ., & Шандра, І. О. . (2022). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ. ЗА МЕМУАРАМИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕЛІТИ. Сторінки історії, (54). https://doi.org/10.20535/2307-5244.54.2022.264566 (Original work published 12, Вересень 2022)