Машевський, О. П., & Сухобокова, О. О. (2020). СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018». Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210159