Сагач, О. М., & Лавриненко, К. І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ). Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189551