Лихолат, А. О. (2018). КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-х рр. Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136745