Лихолат, А. О. (2017). ІСТОРІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ). Сторінки історії, (44). https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105464