(1)
Левчук, І. С. ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. СІ 2017.