(1)
Куцик, Р. . ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПОДІЙ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ПРЕСІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЇВСЬКИХ ГАЗЕТ (1914–1917 РР.). СІ 2023.