(1)
Романів, М. Г. . Зимова календарна обрядовість українців покуття у працях польських народознавців останньої третини XIX – початку XX ст. СІ 2023.