(1)
Хитровська, Ю. В. .; Цимбаленко, Я. Ю. . ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЖИТТЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР. СІ 2022.