(1)
Шаповал, А. І. . ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В. М. ПЕРЕТЦА НА ЧОЛІ КОМІСІЇ ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ВУАН. СІ 2022.