(1)
Колб, Н. М. .; Мисак, Н. Ф. . МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ ДЯКІВ У ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.: СТАН І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ. СІ 2022.