(1)
Малюта, О. В. . ЕКОНОМІЧНА ТА ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І ШВЕЙЦАРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XX СТ. СІ 2021.