(1)
Шандра, І. О. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). СІ 2021.