(1)
Виногродська, Л. І.; Потєхіна, І. Д.; Долженко, Ю. В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХІІІ–ХVІ ТА XVIII–XIX СТ.). СІ 2021.