(1)
Машевський, О. П.; Сухобокова, О. О. СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018». СІ 2020.