(1)
Лихолат, А. О. ІСТОРІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ). СІ 2017.