З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919 р.)

Автор(и)

 • Т. В. Бикова

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96317

Ключові слова:

Кримський півострів, Кримська соціалістична радянська республіка, більшовики

Анотація

В статті розглядаються події, пов’язані зі створенням у Криму радянської республіки.

Посилання

 1. Аникеев В. В. Деятельность ЦК РКП(б) 1918–1919 гг. (Хроника событий) / Аникеев В. В. — М. : Мысль, 1976. — 583 с.
 2. Антонов-Овсиенко В. А. Записки о гражданской войне / Антонов-Овсиенко В. А. — Т. 4. — М.-Л. : Госвоениздат, 1933. — 343 с.
 3. Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. — Симферополь : Крымиздат, 1957. — 296 с.
 4. Борьба большевиков за упрочение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. — Симферополь : Крымиздат, 1958. — 316 с.
 5. Борьба за Советскую власть в Крыму. — Сборник документов и материалов. — Т. 2. Май 1918 г. — Ноябрь 1920 г. — Симферополь : Крымиздат, 1961. — 342 с.
 6. Бунегин М. Ф. Революция и гражданская война в Крыму (1917–1920 гг.) / Бунегин М. Ф. — Симферополь : Крымгосиздат, 1927. — 320 с.
 7. Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар / Возгрин В. Е. — М. : Мысль, 1992. — 246 с.
 8. Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. — М. : Госполитиздат, 1959. — ХVIII + 602 с.: ил.
 9. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 17–22 октября 1918 г. Протоколы / Ф. М. Рудич (председатель) и др. — К. : Україна, 1991.
 10. Гарчев П. І. Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. / П. І. Гарчев, В. В. Овод // Український історичний журнал. — 1992. — № 4. — С. 22–31.
 11. Гражданская война. 1918–1921 г. / Под общ. ред. Бубнова, Каменева, Ейдмана. — Т. 1. — М. : Военный вестник, 1928 г. 374, [2] с.
 12. Гражданская война на Украине 1918–1920 гг. Сборник документов и материалов в 3-х тт., 4-х кн. — Т. 2. — К. : Наукова думка, 1967. — 491 с.
 13. Державний архів Автономної республіки Крим (далі — ДААРК), ф. П-1, оп. 1, спр. 4.
 14. ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 5.
 15. ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 7.
 16. ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 8.
 17. ДААРК, ф. П-150, оп. 1, спр. 49.
 18. ДААРК, ф. П-150, оп. 1, спр. 51.
 19. ДААРК, ф. П-150, оп. 1, спр. 312.
 20. ДААРК, ф. Р-1733, оп. 1, спр. 169.
 21. ДААРК, ф. Р-1733, оп. 1, спр. 171.
 22. ДААРК, ф. Р-1733, оп. 1, спр. 173.
 23. ДААРК, ф. Р-1733, оп. 1, спр. 191.
 24. ДААРК, ф. Р-1829, оп. 1, спр. 8.
 25. Зарубин А. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму / А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. — Симферополь : Таврия, 1997. — 351 с.
 26. Зарубин А. Г. К истории Милли-Фирка (Национальной партии) / А. Г. Зарубин // Крымский музей. — 1994. — № 1. — С. 39–46.
 27. Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К. : Інститут історії України, 1974. — 802 с.
 28. Из архивов партии // Известия ЦК КПСС. — 1989. — № 12.
 29. История национально-государственного строительства в СССР. 1917–1978 гг. : в 2-х тт. — М. : Мысль, 1979. — Т. 1. 1917–1936 гг. — 1979. — 516 с.
 30. Красная звезда. — 1919. — 22 апреля.
 31. Крымский вестник. — 1919. — 9 апреля.
 32. Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928) / Кульчицький С. В. — К. : Основи, 1996. — 397 с.
 33. Ленін В. І. Повне зібрання творів / Ленін В. І. — Т. 50.
 34. Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. — Ч. 2. — Симферополь : Крымиздат, 1957. — 134 с.
 35. Очерки истории Крымской областной партийной организации. — Симферополь : Таврия, 1981.
 36. Состав правительств Крыма периода гражданской войны // Известия Крымского республиканского краеведческого музея. — 1995. — № 11. — С. 3–15.
 37. Сергійчук В. Український Крим / Сергійчук В. — К. : Українська Видавнича Спілка, 2001. — 304 с.
 38. Таврический коммунист. — 1919. — 9 мая.
 39. Таврический коммунист. — 1919. — 10 мая.
 40. Третій з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 1–6 березня 1919 року. Протоколи / Редкол.: С. І. Гуренко (голова) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 255 с.
 41. Хроника революционных событий в Крыму. — Симферополь : Крымиздат, 1969. — 381 с.
 42. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України), ф. 1. оп. 1, спр. 13.
 43. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 285.

Як цитувати

Бикова, Т. В. (2017). З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919 р.). Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96317

Номер

Розділ

Статті