УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст.

Автор(и)

 • Юлія Валентинівна Хитровська НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96305

Ключові слова:

російське самодержавство, церква, Правобережна Україна, римо-католицьке духовенство, масонська організація

Анотація

Автор статті досліджує проблему участі правобережного римо-католицького духовенства в організаціях революційно-демократичного та ліберального кшталту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Посилання

 1. Диплом История Польское восстание 1863 года и роль России : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://works.tarefer.ru./33/100937/index.html
 2. Марахов Г. И. Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине / Марахов Г. И. — К. : Изд. Киевского университета, 1967. — 257 с.
 3. Платонов О. Терновый венец России / Платонов О. — М. : Интербук, 1997. — Кн. 4. — Т. 1.
 4. Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 года и европейская дипломатия / Ревуненков В. Г. — Л. : Изд-во Ленингр. Ун-та, 1957. — 358 с.
 5. Державний архів Львівської області (Далі — ДАЛО), ф. 350, оп. 2, спр. 1082, 175 арк.
 6. ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 3396, 16 арк.
 7. ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 3395, 6 арк.
 8. Державний архів Рівненської області, ф. 379, оп. 2, спр. 39, 149 арк.
 9. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Далі — ЦДІАК України), ф. 442, оп. 813, спр. 426.
 10. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 821, спр. 146; спр. 146 а.
 11. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 822, спр. 222 а, 52 арк.
 12. Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — Кн. 3. — К. : Либідь, 1994. — 334 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Хитровська, Ю. В. (2017). УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст. Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96305

Номер

Розділ

Статті