СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Автор(и)

 • Я. А. Федоренко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.93845

Ключові слова:

підприємництво, приватизація, дрібний і середній бізнес, сільськогосподарський кооператив обслуговування

Анотація

У статті досліджується становлення сільського підприємництва після проголошення незалежності України в контексті аграрної реформи.

Посилання

 1. Беренштейн Б. Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Економіка АПК. — 2009. — № 7. — С. 38–43.
 2. Вернигора М. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи? : [Електронний ресурс] / М. Вернигора // Українська ініціатива. — Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/108592.html
 3. Довідка КІНГ. — Центральний державний архів Вищих органів влади, ф. 1, оп. 22, спр. 1842, 36 арк.
 4. Закон України Про сільськогосподарську кооперацію: від 17.07.1997 № 469/97 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — С. 261.
 5. Зведені дані про роздержавлення і приватизацію у агропромисловому комплексі України. — Поточний архів Фонду державного майна, 1996 р., 10 березня.
 6. Кузьменко В. Дефіцит фінансових інструментів у малому бізнесі / В. Кузьменко // Урядовий кур’єр. — 2003. — № 100. — 3 червня.
 7. Мадзій І. Чи стануть кооперативи рятівною соломинкою для селян? / І. Мазій // Вільне життя плюс. — 2009. — № 67 (15075). — 21 серпня.
 8. Материалы к выступлению В. В. Щербицкого на республиканском совещании руководителей колхозов и совхозов. — Центральний державний архів громадських об’єднань, ф. 1, оп. 32, спр. 1643, 56 арк.
 9. Михлик З. Чахне дерево кооперації / З. Михлик // Сільські вісті. — 2012. — № 150. — 21 грудня.
 10. Про Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997–1998 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1997 № 86 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 5. — С. 159.
 11. Про реформування системи державної підтримки підприємництва: Указ Президента України від 15.03.1995 № 226/95 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/226/95
 12. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI // Офіційний вісник України. — 2012. — № 30. — С. 55.
 13. Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка. — К. : Август Трейд, 2011. — 560 с.
 14. Ткаченко О. М. Феномен України: реформи 1991–2004 рр. / Ткаченко О. М. — К. : Віпол, 2004. — 602 с.
 15. Томич І. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів — магістральний шлях для АПК України : [Електронний ресурс] / І. Томич // Українська аграрна конфедерація. — Режим доступу : http://agroconf.org/ content/ivan-tomich-rozvitok-silskogospodarskih-obslugovuyuchihkooperativiv-magistralniy-shlyah
 16. Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / Чаянов А. В. — М. : Наука, 1991. — 455 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Федоренко, Я. А. (2017). СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Сторінки історії, (38). https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.93845

Номер

Розділ

Статті