РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1991–1996 рр.)

Н. Б. Кравченко

Анотація


Визначено етапи, позитивні і негативні чинники реформування АПК України, особливості реформування форм власності та господарювання у блоках АПК, вплив реформування в АПК на зміну соціальної структури суспільства.

Ключові слова


агропромисловий комплекс; аграрна реформа; земельна реформа; аграрна політика; переробна промисловість; сільськогосподарське машинобудування; реформування; форми власності та господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний сектор АПК на шляху до ринкової економіки (аналітичний розгляд законодавчих і нормативних актів; діяльність громадських організацій; історичні огляди; статистичні матеріали). — К. : ІАЕ, 1997. — 48 с.

Актуальні проблеми з аграрної реформи в Україні. — К. : УДАУ, 1993. — 35 с.

Актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу України. — К. — Вінниця : ІАЕ, 1995. — 77 с.

Білан О. С. Вища освіта в незалежній Україні / О. С. Білан // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — 2002. — Спец. вип. 1. — С. 161–168.

Білоус А. О. Політичні об’єднання України / Білоус А. О. — К. : Україна, 1993.— 108 с.

Бондарчук О. О. Агропромислові асоціації: шляхи становлення / Бондарчук О. О. — К. : УДАУ, 1991. — 192 с.

Голос України. — 1997, 28 січня

Гончарук Н. Б. Реформування АПК України: досвід, проблеми (1991–1996 рр.): автореферат дис. … канд. іст. наук / Гончарук Н. Б. — К. : НАУ, 1997. — 24 с.

Джос Ф. Х. Політична палітра сучасної України / Джос Ф. Х. — К. — Вінниця : УДАУ, 1993. — 129 с.

Живора С. М. Аграрна реформа в Україні (1991–2001): автореферат дис. … канд. іст. наук / Живора С. М. — Запоріжжя, 2002. — 16 с.

Історія України: нове бачення : у 2 т. — Т. 2. — К. : Україна, 1996. — 494 с.

Каденюк О. С. Аграрна реформа в Україні: кадрове забезпечення / Каденюк О. С. — К. — Кам’янець-Подільський : НАУ, 1996. — 92 с.

Каденюк О. С. Аграрна реформа в Україні: науковий аспект / Каденюк О. С. — К. — Кам’янець-Подільський : НАУ, 1996. — 98 с.

Корнієнко В. В. Здійснення земельної реформи в Україні (1990–2002 роки): історичні уроки, наслідки: автореферат дис. … канд. іст. наук / Корнієнко В. В. — Луганськ : ЛАУ, 2003. — 21 с.

Кучма Л. Д. Реформування АПК: конкретна робота, персональна відповідальність / Кучма Л. Д. — К. : Нива, 1997. — 24 с.

Литвин В. М. Політична арена України: дійові особи та виконавці / Литвин В. М. — К. : Абрис, 1994. — 495 с.

Михайлюк В. П. Деякі аспекти розробки проблем суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку українського села (кінець 80-х — початок 90-х років) / Михайлюк В. П. — К. : УДАУ,1993. — 181 с.

Нові законодавчі акти України з аграрно-селянського питання. — К. : ІАЕ, 1993. — 91 с.

Панченко П. П. Деформація в розвитку українського села у 80-х на початку 90-х років / П. П. Панченко // Український історичний журнал. — 1992. — № 1. — С. 18–29.

Поточний архів Головного управління реформування і ринкових відносин Міністерства аграрної політики України. Оперативні дані про хід реформування власності в системі Мінсільгосппроду України за станом на 1 січня 1996 року. — 1996. — Січень.

Поточний архів Головного управління реформування і ринкових відносин Міністерства аграрної політики України. Оперативні дані про хід реформування власності в системі Мінсільгосппроду України за станом на 1 січня 1997 року. — 1997. — Січень.

Поточний архів Держкомлегтексу України. Інформація про процес реформування власності у легкій і текстильній промисловості. — 1996. — Січень.

Поточний архів Держхарчопрому України. Інформація про процес реформування власності у харчовій промисловості. — 1996. — Січень.

Поточний архів Міністерства аграрної політики України. Про підсумки приватизації майна підприємств системи Мінсільгосппроду України станом на 1 січня 1997 року.

Поточний архів Міністерства статистики України. Довідка про зміни в соціальній структурі працівників промислових галузей АПК. — 1996. — Січень.

Поточний архів Міністерства статистики України. Інформація з питань зайнятості в аграрному секторі за формами господарювання. — 1996. — Січень.

Поточний архів Міністерства статистики України. Оперативні дані про хід реформування підприємств переробної промисловості України. — 1996. — Грудень.

Поточний архів Фонду державного майна України. Довідка. Стан приватизації в Україні. — 1996. — Квітень.

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Збірник наукових праць. — К. : Інститут історії України НАН України, Національний аграрний університет, 1999–2005 рр.

Соціально-економічні проблеми реформ в агропромисловому комплексі України. — К. : НАН України, Ін-т історії України, Нац. аграрний ун-т, 1998. — 200 с.

Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні. — К. : НАУ, 2004. — 141 с.

Сургай Г. І. Сільське господарство України: уроки минулого і сучасний курс / Сургай Г. І. — К. : Либідь, 1991. — 180 с.

Україна на зламі історичних епох — реформи в АПК. — К. : Інститут історії України НАН України, 2000. — 396 с.

Урядовий кур’єр. — 1997, 14 січня.

Хто є хто в українській політиці. — Вип. 3. — К. : К.І.С., 1996. — С. 378–460.

Циткилов П. Я. Развитие аграрного сектора Украины и Российской Федерации (общественно-политический аспект) / Циткилов П. Я. — К. : УГАУ, 1992. — 197 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.93842

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.