ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Автор(и)

 • Ю. І. Левченко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90989

Ключові слова:

Україна, окупація, адміністративно-територіальні одини ці, специфіка, історіографія, вивчення проблеми, концепція, періодизація.

Анотація

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях.

Посилання

 1. Абакумова В. І. Окупаційний режим та антифашистський рух опору на Луганщині (1941–1943 рр.). автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Абакумова В. І. — Луганськ, 2004. — 20 с.
 2. Андріїв Е. П. Мобілізація трудового населення Галичини нацистською Німеччиною (1941–1944 рр.). автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Андріїв Е. П. — Львів, 2010. — 20 с.
 3. Андрухів І. О. Суспільно-політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х — 50-х роках ХХ ст. Історико-політологічний аналіз / І. О. Андрухів, П. Є. Кам’янський. — Івано-Франківськ : Нова зоря, 2005. — 364 с.
 4. Антонюк Н. В. Українське життя в «Генеральній Губернії» (1939–1944 рр.). За матеріалами періодичної преси / Антонюк Н. В. — Львів : Б/в, 1997. — 232 с.
 5. Безсмерття. Книга пам’яті України 1941–1945 рр. / А. П. Панченко, С. М. Андрушко, О. С. Артьомов та ін. — К. : Книга памяті України, 2000. — 875 с.
 6. Без строку давності... Трагедія Бабиного Яру / Король В. Ю., Кучер В. І., Мигрин Г. П. — К. : Тип. ВВАІУ. — 1991. — 26 с.
 7. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / Беркгоф К. — К. : Критика, 2011. — 556 с.
 8. Бистра М. О. Система освіти в Донбасі в роки Великої вітчизняної війни: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бистра Марія Олександрівна. — Донецьк, 2006. — 322 с.
 9. Боляновський А. В. Німецька окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського «нового порядку» в Європі у 1941–1944 роках: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Боляновський Андрій Валентинович. — Львів, 1999. — 250 с.
 10. Боляновський А. В. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939–1945) / Боляновський А. В. — Львів : Нац. ун-т. ім. І. Франка, 2003. — 686 с.
 11. Боряк О. Повсякденне життя сільського населення України в період окупації під час Другої світової війни / О. Боряк // Архіви України. — № 1–3 (256). — К., 2005. — С. 450–469.
 12. Ботушанський В. М. Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.) / Ботушанський В. М., Гакман С. М., Макар Ю. І. — Чернівці : Рута, 2005. — 744 с.
 13. Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування: у 2-х чч. / Веременич Я. В. — Ч. 2. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — 370 с.
 14. Вєтров І. Г. Економічна експансія Третього рейху в Україні 1941–1944 / Вєтров І. Г. — К. : Четверта хвиля, 2000. — 232 с.
 15. Власенко С. І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01/ Власенко Світлана Іванівна. — К., 2007. — 297 с.
 16. Волинь у Другій світовій війні: збірник наукових і публіцистичних статей / Ред. М. Кучерепа. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. — 224 с.
 17. Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.) / Волошин Ю. — Полтава : Б/в, 1997. — 128 с.
 18. Гальчак С. Д. «Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху / С. Д. Гальчак. — Вінниця : Книга-Вега, 2003. — 344 с.
 19. Гінда В. В. Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі «Житомир» 1941–1944 рр. автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гінда В. В. — Черкаси, 2007. — 20 с.
 20. Глушенок Н. М. Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті «Україна» 1941–1944 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01/ Глушенок Наталія Миколаївна. — К., 2005. — 202 с.
 21. Гончаренко О. М. Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941–1944 рр.). автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гончаренко О. М. — Черкаси, 2005. — 20 с.
 22. Гончаренко О. Система управління окупованими територіями України / О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина // Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. — Т. 1. — К. : Наукова думка, 2010. — С. 321–368.
 23. Гончаренко О. М. Функціонування окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941–1944) / Гончаренко О. М. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — 600 с.
 24. Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду Другої світової війни (вересень 1939 — вересень 1945 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордієнко В’ячеслав Володимирович. — К., 1999. — 189 с.
 25. Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Грицак Я. Й. — К. : Генеза, 1996. — 360 с.
 26. Грідіна І. М. Православні віруючі України у роки Другої світової війни / Грідіна І. М. — Донецьк : Норд-Прес, 2006. — 212 с.
 27. Даценко В. В. Щоб пам’ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945). Історико-публіцистичний нарис / Даценко В. В. — Кіровоград : ТОВ ІмексЛТТД, 2010. — 304 с.
 28. Дейнека Н. В. Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941–1944 рр.). автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дейнека Н. В. — Одеса, 2007. — 20 с.
 29. Дерейко І. І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Рейхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 роки) / Дерейко І. І. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. — 174 с.
 30. Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Известные и неизвестные страницы истории / Ред. А. Л. Треляк — Донецк : Донетчина, 2008. — 432 с.
 31. Дробот І. І. Україна в Другій світовій війні: навч. посібник / Дробот І. І., Кучер В. І., Чернега М. П. — К. : ІЗМН, 1998. — 124 с.
 32. Дуда І. М. Тернопіль 1540–1944. Історико-краєзнавча хроніка / Дуда І. М. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2010. — 296 с.
 33. Евреи Украины. Краткий очерк истории. — Ч. II / Ред, ф. Я. Горовского. — К. : Министерство образования Украины, 1995. — 280 с.
 34. Елисаветский С. Я. Бердичевская Трагедия / Елисаветский С. Я. — К. : Академія наук Української РСР. Інститут історії, 1991. — 38 с.
 35. Житомирщина. Історичний нарис / А. Б. Войтенко, О. М. Іващенко, О. С. Кузь мін. — Житомир : Полісся, 2008. — 272 с.
 36. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. — Львів : Вид-во Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, 1992. — 230 с.
 37. История Луганского края / Ред. В. С. Курило. — Луганск : Альма-матер, 2003. — 432 с.
 38. Історія Львова : у 3-х т. — Т. 3: Листопад 1918 — поч. ХХІ ст. / Ред. Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Центр Європи, 2007. — 575 с.
 39. Історія України / В. К. Баран, Я. Й. Грицак, Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Світ, 1998. — 488 с.
 40. Коваль М. В. Україна: 1939–1945: Маловідомі і непрочитані сторінки історії / Коваль М. В.— К. : Вища школа, 1995. — 136 с.
 41. Коваль М. В. Україна у Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення / Коваль М. В. — К. : Інститут історії АН України, 1994. — 58 с.
 42. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Косик В. — Париж — Нью-Йорк — Львів : НТШ, 1993. — 660 с.
 43. Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у 1941–1944 роках / Ред. С. А. Ситий. — Рівне : О. Зень, 2013. — 160 с.
 44. Круглов А. И. Хроника Холокоста в Украине / Круглов А. И. — Запорожье : Премьер, 2004. — 208 с.
 45. Круглов А. И. Энциклопедия Холокоста / Круглов А. И. — К. : Еврейский совет Украины, 2000. — 224 с.
 46. Курилишин К. М. Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації (1939–1944): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Курилишин Костянтин Михайлович. — Львів, 2008. — 223 с.
 47. Кучер В. І. Україна 1941–1944: трагедія народу за фасадом Священної війни / К. В. Кучер, О. В. Потильчак. — К. — Біла Церква : Білоцерківдрук, 2011. — 368 с.
 48. Лапан Т. Д. Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939–1945 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Лапан Тетяна Дмитрівна. — Львів, 2005. — 235 с.
 49. Левітас Ф. Л. Євреї України в роки Другої світової війни / Левітас Ф. Л. — К. : Вирій, 1997. — 272 с.
 50. Лисенко О. Окупаційний режим на Україні 1941–1943: адміністративний аспект / О. Лисенко, В. Нестеренко // Архіви окупації 1941–1944. — К. : Києво-Могилянська академія, 2006. — С.762–769.
 51. Лисенко О. Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941–1946 рр.: дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Лисенко Олександр Євгенович. — К., 1999. — 480 с.
 52. Лобода М. К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та відбудовний період (1941–1950) / Лобода М. К. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. — 1216 с.
 53. Ляховицкий Ю. М. Попранная мезуза (Книга Дробицкого Яра: Свидетельства, факты, документы) — Харьков : Основа, 1991. — 192 с.
 54. Меляков А. В. Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941–1943 рр. автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Меляков А. В. — Дніпропетровськ, 2003. — 20 с.
 55. Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941–1944 (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / Ред. О. М. Гаркуша. — Миколаїв : КВІТ, 2004. — 504 с.
 56. Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939–1945) / Михайлуца М. І. — Одеса : ВМВ, 2008. — 329 с.
 57. Михненко А. М. Донбас в роки Великої вітчизняної війни (1941–1945 рр.) / А. М. Михненко. — Донецк : Юго-восток, 2000. — 154 с.
 58. Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Мюллер Н. — М. : Вече, 2010. — 368 с.
 59. Нагайко Т. Ю. Повсякденне життя сільского населення у 1941–1945 рр. (на матеріалах центральних областей України): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нагайко Т. Ю. — Переяслав-Хмельницький, 2009. — 20 с.
 60. Науменко В. М. Політика Економічного Штабу Ост у сфері промисловості в окупованій Україні (1941–1944 рр.) : дис.... канд. іст. наук : 07.00.01 / Науменко Вікторія Миколаївна. — Харків, 2009. — 212 с.
 61. Нестеренко В. А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941–1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нестеренко Вадим Анатолійович. — К., 2005. — 307 с.
 62. Ніточко І. І. Окупація: Березівський район. 1941–1944 рр. / Ніточко І. І. — Одеса : Астропринт, 2008. — 288 с.
 63. Новосьолов О. В.Політика Румунії щодо українських земель у період диктатури І. Антонеску (1940 — 1944 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Новосьолов О. В. — Чернівці, 2008. — 20 с.
 64. Олійник Ю. В. Нацистський окупаційний режим в Україні 1941–1944 рр. (на матеріалах генеральної округи «Волинь-Поділля»): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олійник Ю. В. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 20 с.
 65. Офіцинський В. Дистрикт «Галичина» (1941–1944): історико-політичний нарис / Офіцинський В. — Ужгород : Гражда, 2001. — 143 с.
 66. Пастушенко Т. В. Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини). автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пастушенко Т. В. — К., 2007. — 20 с.
 67. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. — Ніжин, Лисенко М. М., 2010. — 590 с.
 68. Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) / Перехрест О. Г. — К. : Інститут історії України, 2010. — 150 с.
 69. Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище / Перехрест О. Г. — Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. — 668 с.
 70. Подольський А. Ю. Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941–1944): дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Подольський Анатолій Юхимович. — К., 1996. — 171 с.
 71. Поїздник І. І. Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою церквами на українсько-польскому порубіжжі (1939–1946 рр.): дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02. / Поїздник Інна Іванівна. — К., 2007. — 251 с.
 72. Полянський Ф. І. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941–1944 рр.). автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Полянський Ф. І. — Л., 2009. — 20 с.
 73. Потильчак О. В. Експлуатація трудових ресурсів України Гітлерівською Німеччиною у роки окупації: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Потильчак Олександр Валентинович. — К., 1999. — 205 с.
 74. Прикарпаття. Спадщина віків / Ред. М. Кругляк. — Львів : Манускрипт, 2006. — 568 с.
 75. Райнов Б. А. Подвиг на Дунае (1941–1945) / Б. А. Райнов. — Измиал, 2005. — 220 с.
 76. Ревегук В. Я. Полтавщина в роки радянсько-німецької війни (1941–1945) / Ревегук В. Я. — Полтава : Дивоствіт, 2010. — 292 с.
 77. Рекотов В. П. Адміністративний, судовий та поліцейський апарат рейхскомісаріату «Україна» / В. П. Рекотов // Нова політика. — 1997. — № 3. — С. 51–56.
 78. Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України (1941–1944 рр.) / П. В. Рекотов // Український історичний журнал. — 1997. — № 3. — С. 90–101.
 79. Романюк М. І. Українське село у роки німецької окупації / М. І. Романюк // Сторінки воєнної історії України. — К., 2002. — Вип. 6. — С. 201–203.
 80. Руднев Б. К. Дневник оккупации. Г. Лебедин Сумской области / Руднев Б. К. — Харьков : 2011. — 72 с.
 81. Салата О. О. Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та зоні військової адміністрації (червень 1941–1944 рр.) / Салата О. О. — Донецьк : Норд-Прес, 2010. — 316 с.
 82. Себта Т. Адміністративно-територіальний устрій Райхскомісаріату Україна у термінах і назвах: походження та сучасне бачення / Т. Себта // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Т. 19. — Кн. ІІ. —
 83. Ч. 2. — К., 2009. — С. 116–125.
 84. Слободянюк М. Селяни України під нацистським окупаційним режимом 1941–1944 (на матеріалах південих областей) / М. Слободянюк // Київська Старовина. — 2000. — № 2. — С. 48–57.
 85. Спудка І. М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в Рейхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Спудка І. М. — Запоріжжя, 2007. — 20 с.
 86. Стародинский Д. З. Одесское гетто: воспоминания / Стародинский Д. З. — Одесса : Хайтек, 1991. — 112 с.
 87. Стефанюк Г. В. Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941–1944 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стефаник Г. В. — Івано-Франківськ, 2004. — 19 с.
 88. Субтельний О. Україна: історія / Субтельний О. — К. : Либідь, 1991. — 736 с.
 89. Сурмач О. Дні Кривавих свастик / Сумрач О. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 176 с.
 90. Суровцев О. А. Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни: дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Суровцев Олег Андрійович. — Чернівці, 2006. — 234 с.
 91. Суюсанов Л. І. Шахтарі України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) / Л. І. Суюсанов, В. П. Доюров. — Донецьк : Норд-Прес, ДонНУ, 2009. — 200 с.
 92. Тарнавський І. С. Вугільна промисловість Донбасу під час фашистської окупації: праця цивільного населення та радянських військовополонених / І. С. Тарнавський // Нові сторінки історії Донбасу: збірник статей. — Донецьк, 2005. — Кн. 11. — С. 34–47.
 93. Тарнавський І. С. Спроби налагодження і використання окупаційною владою місцевої промисловості та впровадження приватної ініціативи в Донбасі (1941–1943 рр.) / І. С. Тарнавський // Сторінки воєнної історії України: збір. наук. статей. — К., 2002. —
 94. Вип. 6. — С. 283–287.
 95. Титаренко Д. М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941–1943): дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Титаренко Дмитро Миколайович. — Донецьк, 2002. — 255 с.
 96. Трепкачева О. Оккупационный режим и еврейское население Днепропетровщины 1941–1943 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Оснат Трепкачева. — Днепропетровск, 2010. — 215 с.
 97. Удовик В. М. Німецько-фашистський окупаційний режим (1941–1944 рр.) на території генеральної області «Київ» (Київська та Полтавська області): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01/ Удовик В. М. — К., 2005. — 16 с.
 98. Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси: у 2-х т. — Т. 1 / Ред. О. Є. Лисенко. — К. : Наукова думка, 2011. — 734 с.
 99. Фомін А. В. Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941–1943 рр. За матеріалами Донецької, Луганської і Харківської областей): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Фомін Андрій Володимирович. — Луганськ, 2007. — 247 с.
 100. Фостій І. П. Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни 1939–1945 / Фостій І. П. — Чернівці : Книга Пам’яті України, 2004. — 368 с.
 101. Хаджирадєва В. П. Румунський окупаційний режим в Бессарабії (червень 1941 — серпень 1944 рр.) / В. П. Хаджирадєва // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — К., 2004. — Вип. 26. — С. 272–289.
 102. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–145 рр.) або Поділля очима солдатів вермахту / Упоряд Ю. В. Олійник, В. В. Галатир. — Хмельницький : Мельник А. А., 2013. — 116 с.
 103. Хонигсман Я. Катастрофа Львовского еврейства / Хонигсман Я. — Львов : Б/и, 1993. — 74 с.
 104. Чернявський В. В. Депортація цивільного населення півдня України на примусові роботи до Третього рейху 1941–1944 рр.: основні тенденції і регіональна специфіка / В. В. Чернявський // Війна. Окупація. Пам’ять: Примусові робітники з України в окупованій Європі: — К. : Пріоритети, 2012 — С. 75–88.
 105. Черняков Б. І. Окупаційна і легальна преса в Україні 1941–1944 рр.: Джерела дослідження. Бібліографія / Черняков Б. І. — К., 2005. — 80 с.
 106. Шевченко Н. В. Діяльність національних культурно-освітніх закладів півдня України в період німецько-румунської окупації 1941–1944 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Шевченко Наталія Володимирівна. — Миколаїв, 2010. — 242 с.
 107. Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941–1944) / М. М. Шитюк, Н. В. Сугацька. — Миколаїв, 2008. — 154 с.
 108. Шнабель-Тихомирова О. Я. Вогняні верстви / О. Я. Шнабель-Тихомирова, Т. М. Романенко-Затур. — Одеса : Астропринт, 2003. — 432 с.
 109. Щетников В. П. Одеса під час фашистської окупації 16 жовтня 1941 — 10 квітня 1944 / В. П. Щетников / Архіви окупації. 1941–1944. — К. : Києво-Могилянська академія, 2006. — С. 823–833.
 110. Arnold K. J. Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegsfuhrung und Radikalisierung im «Unternehmen Barbarossa» / Arnold K. J. — Berlin : Duncker & Humblot, 2005. — 579 S.
 111. Dallin A. Odessa, 1941–1944 А Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule / Dallin A. — Iasi — Oxford — Portland : Center for Romanian Studies, 1998. — 296 p.
 112. Dieter P. Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien. Organisation und Durchfuhrung eines staatlichen Massenverbrechens / Dieter P. — Munchen, 1996. — 455 S.
 113. Dobrinescu V. F. Basarabia in anii cebui de doilea razboi mondial (1939–1947) / Dobrinescu V. F. — Lasi : Іnstitutul European, 1995. — 374 p.
 114. Hryciuk G. Prasa ukrainska i ukrainskojezycna w Galigji Wschodniej w latach 1939–1944 / G. Hryciuk // Dzieje Najnowsze. — Rocznik XXVII. — Warszawa, 1995. — S. 47–66.
 115. Moraru А. Istoria romanilor: Basarabia si Transnistria 1812–1993 / Moraru А. — Chisinau : Aiva, 1995. — 558 p.
 116. Oldenburg M. Ideologie und militдrisches Kalkьl. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion 1942 / Oldenburg M. — Köln : Böhlau, 2004. — 365 S.
 117. Romanitatea transnistriana: Antologie / Ed. Ingr., note si coment de F. Rotaru. — Bucureşti : Semne, 1996. — 420 p.
 118. Sycz M. Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej / Sycz M. — Warszawa : KOLDRUK, 1997. — 324 s.
 119. Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy / Torzecki R. — Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1972. — 376 s.
 120. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej / Torzecki R. — Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1993. — 348 s.
 121. Voelkl E. Transnistrien und Odessa (1941–1944) / Voelkl E. — Regensburg, 1996. — 544 S.

##submission.downloads##

Як цитувати

Левченко, Ю. І. (2017). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ. Сторінки історії, (38). https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90989

Номер

Розділ

Статті