СИСТЕМА ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ОРГАНІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» (КИЇВСЬКА ТА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТІ) (1941–1942 рр.): СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

 • М. В. Главацький

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90985

Ключові слова:

органи окупаційної влади, генеральна область «Київ», Рейхскомісаріат «Україна», Київська область, Полтавська область, документ, вісник, розпорядження, директива, фольксдойче, рейхсдойче

Анотація

У статті розкрито систему правових інституцій органів окупаційної влади на території генеральної області «Київ» у 1941–1942 рр.

Посилання

 1. Гончаренко О. М. Функціонування окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941–1944 рр.) / Гончаренко О. М. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — 600 с.
 2. Державний архів Київської області (далі — ДАКО), ф. Р-2283, оп. 1, спр. 15, арк. 24–28.
 3. ДАКО, ф. Р-2362, оп. 1, спр. 1.
 4. ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 5, арк. 44.
 5. ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 47, арк. 1–117.
 6. ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 67, арк. 16–17.
 7. ДАКО, ф. Р-2567, оп. 1, спр. 1.
 8. Загорулько М. М. Крах плана «Ольденбург»: о срыве экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР. 3-е изд., доп. / М М. Загорулько, А. Ф. Юденков. — М. : Экономика, 1980. — 376 с.
 9. Клец В. К. Немцы Украины в период второй мировой войны (на примере Днепропетровской области) / В. К. Клец // Вопросы германской истории. Германия и мир: проблемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений : В 2 т. —Днепропетровск : ДГУ, 1998. — Т. 1. История. — С. 148–152.
 10. Коваль В. С. Подвиг народний. Україна у Великій Вітчизняній війні / Коваль В. С. — К. : Политиздат Украины, 1970. — 64 с.
 11. Коваль М. В. Борьба населения Украины против фашистского рабства / Коваль М. В. — К. : Наукова думка, 1979. — 134 с.
 12. Кружков В. Что несут немецкие фашисты народам Советского Союза / Кружков В. — Воениздат НКО. — 1942. — 35 с.
 13. Михайлюк М. В. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941–1944 рр.): дис. ... канд. іст. наук / Михайлюк Марина Володимирівна. — К., 2006. — 287 арк.
 14. Перехрест І. В. Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація у період відбудови (1943–1950 рр.): дис. ... канд. іст. наук / Перехрест Ірина В’ячеславівна. — Черкаси, 2007. — 291 арк.
 15. Рекотов П. В. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні 1941–1944 рр. (Історико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук / Рекотов Петро Валентинович — К., 1997. — 222 арк.
 16. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — ЦДАВО України), ф. 2077, оп. 1, спр. 10, арк. 57–58.
 17. ЦДАВО України, ф. 2077, оп. 1, спр. 12.
 18. ЦДАВО України, ф. 2077, оп. 1, спр. 13.
 19. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 2, арк. 13.
 20. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 46, арк. 84.
 21. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 2, спр. 131, арк. 71.
 22. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 1.
 23. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 2.
 24. ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 3.

##submission.downloads##

Як цитувати

Главацький, М. В. (2017). СИСТЕМА ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ОРГАНІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» (КИЇВСЬКА ТА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТІ) (1941–1942 рр.): СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ. Сторінки історії, (38). https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90985

Номер

Розділ

Статті