ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

Автор(и)

 • І. С. Левчук

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90981

Ключові слова:

Друга Річ Посполита, фемінізм, жіночі організації, статут

Анотація

У статті досліджено витоки формування жіночих організацій та їхню діяльність у міжвоєнній Польщі.

Посилання

 1. Богачевська М. Український фемінізм у Польщі між двома світовими війнами / М. Богачевська // Сучасність. — 1984. — № 11. — С. 96–113.
 2. Ruch Kobiecy // Wołyń. — 1933. — 11 czerwca. — С. 10.
 3. Гавришко М. Галицькі феміністки 1930-х: нацистське «Кухня-Церква-Діти» не для нас : [Електронний ресурс] / М. Гавришко // Історична правда. — 2010, 29 грудня. — Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/29/11244/
 4. Гон М. Забезпечення прав етнічних меншин у другій Речі Посполитій / М. Гон // Філософія. Педагогіка. Суспільство. Збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2011. — Вип. 1. — С. 251–263.
 5. Доброчинська В. Жіночий рух на Волині у 20–30-ті рр. ХХ ст. / В. Доброчинська // Історія очима молодих дослідників : Матеріали регіон. наук.-практ. конференції молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрантів РДГУ. — Рівне, 2006. — Вип. 1. —
 6. С. 45–53.
 7. Емдін Д. Французький фемінізм у XX столітті : [Електронний ресурс] / Д. Емдін // Гендерні студії. Незалежний культурологічний часопис «Ї» (електронний журнал). — Львів. — № 17. — 2000. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n17texts/diana.htm
 8. Зашкільняк Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. — 752 с.
 9. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Украинская ССР. — М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1962–1963. — 283 с.
 10. Козерод О. Єврейські жінки України у сіоністському русі: 1921–1929 рр. / О. Козерод // Грані. — № 3 (77). — Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ. досліджень, 2011. — С. 16–21.
 11. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ — першої третини ХХ ст: типологія та європейський культурно-історичний контекст / Маланчук-Рибак О. — Чернівці : Книги-XXI, 2006. — 499 с.
 12. Маланчук-Рибак О. Порівняльна характеристика руху за емансипацію жінок в Україні і Польщі у ХІХ — першій половині ХХ ст. (історіографія та історіософія проблеми) / О. Маланчук-Рибак // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 50. — Львів, 1999. — С. 125–138.
 13. Меламед В. Між двома Світовими війнами (1919–1939 рр.) : [Електронний ресурс] / В. Меламед // Незалежний культурологічний часопис «Ї» (електронний журнал). — Львів. — № 51. — 2008. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n51texts/melamed6.htm
 14. Рудницька М. Статті, листи, документи (Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької) / Рудницька М. /Упорядкування М. Дядюк. — Львів, 1998. — 844 с.
 15. Czajkowski T. Związek Kobiet Żydowskich і Ochronka-Przyhodnia «Ognisko» / T. Czajkowski // Scriptores. — 2003. — № 2. — S. 149–152.
 16. Starzynski S. Konstytucja Panstwa Polskiego / Starzynski S. — Lwów, 1921. — T. II. — 317 s.
 17. Статут Жіночої міжнародної сіоністської організації Державний архів Рівненської області (далі — ДАРО), ф. Статути, інв. № 25.
 18. Ровенское поветовое староство. Отдел безопасности. Заявления обществ и союзов о выдаче им разрешений на право проведения вечеров, собраний и разрешения староства по ним. 9 января 1929 г. — 10 сентября 1937 г. — ДАРО, ф 30, оп. 18, спр. 1728, с. 1–233.
 19. Ровенское поветовое староство. Статут. Протоколы заседаний. Письмо членам «Союза Украинок» из г. Львова. Приветствие из Галиции. Обьявление об открытии отдела консультации и др. 1933 г. — 1937 г. — ДАРО, ф. 3, оп. 1, спр. 2, с. 1–68.
 20. Ровенское поветовое староство. Списки обществ и союзов, действующих на територии Ровенского повета. 29 октября 1924 г. — 2 мая 1928 г. — ДАРО, ф. 30, оп. 18, спр. 1081, с. 1–4.
 21. Прокуратура Ровенского окружного суда. Огляди Волинського воєводського управління про діяльність політичних партій і спілок на території воєводства. 9 лютого 1934 р. — 29 грудня 1934 р. — ДАРО, ф. 33, оп. 4, спр. 69, с. 1–308.
 22. Статут Громадянського об’єднання працюючих жінок. — ДАРО, ф. Статути, інв. № 142.
 23. Ровенское поветовое староство. Переписка с Волынским воеводским управлением и союзом еврейских женщин о работе профсоюзов обществ и кооперативов. 10 октября 1924 г. — 10 мая 1938 г. — ДАРО, ф. 30, оп. 18, спр. 866, с. 1–188.
 24. Ровенское поветовое староство. Заявления обществ и союзов на организацию художественых постановлений, собраний, вечеров, танцев и др. 30 октября 1922 г. — 24 октября 1926 г. — ДАРО, ф. 30, оп 18, спр. 688, с. 1–150.
 25. Статут організації Пристосування жінок до оборони краю. — ДАРО, ф. Статути, інв. № 88.

##submission.downloads##

Як цитувати

Левчук, І. С. (2017). ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Сторінки історії, (38). https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90981

Номер

Розділ

Статті