«НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ» КОЛГОСПНОГО РУХУ 1931 р. ТА ЙОГО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

Автор(и)

 • Н. В. Бем

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90977

Ключові слова:

українське селянство, політичні настрої, колективізація.

Анотація

В статті досліджується стан українського селянства в 1931 р. під час нової хвилі суцільної колективізації.

Посилання

 1. Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947: злочини проти народу / Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. — К., Нью-Йорк : Видво М. П. Коць, 2000. — 274 с.
 2. Винниченко І. І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / Винниченко І. І. — К. : Рада, 1994. — 126 с.
 3. Ганжа О. І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / Ганжа О. І. — К. : Ін-т історії України НАН України, 1996. — 42 с.
 4. Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор / Гойченко Д. — К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. — 340 с.
 5. Гриневич Л. В. Сталінська «революція зверху» та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти / Л. В. Гриневич // Український історичний журнал. — 2003. — № 5. — С. 64–72.
 6. Державний архів Хмельницької області, ф. П-12, оп. 1, спр. 35, арк. 26–62.
 7. Діброва С. С. Сталінська колективізація: погляд крізь час / С. С. Діброва // Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К. : Вид-во КДУ, 1990. — С. 12–34.
 8. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. — Т. 4. — К. : Політвидав України, 1980. — 557 с.
 9. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / Кульчицький С. В. — К. : Альтернативи, 1999. — 335 с.
 10. Кульчицький С. В. Ціна «великого перелому» / Кульчицький С. В. — К. : Україна, 1991. — 431 с.
 11. Людяність у нелюдяний час / Упор. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко. — Львів : Часопис, 2013. — 236 с.
 12. Мейс Дж. Е. Висновки та перспективи дослідження голоду 1933 року / Дж. Е. Мейс // Сучасність. — 1993. — № 4. — С. 15–154.
 13. Мельник О. Сільське Криворіжжя в 1928–1932 роках / О. Мельник // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. — Вип. 18. — К., 2008. — С. 300–308.
 14. Рибак І. В. Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині / І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. — 140 с.
 15. Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. — Т. 3. 1930–1934 гг. — Кн. 1. 1930–1931 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. — М. : РОССПЭН, 2003. — 864 с.
 16. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939 : В 5-ти тт. — Т. 3. Конец 1930–1933 гг. / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. — М. : РОССПЭН, 2001. — 1008 с.
 17. Центральний державний архів вищих органів державної влади України, ф. 8, оп. 11, спр. 962, арк. 62–112.
 18. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 4275, арк. 6–133.
 19. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4277, арк. 1–43.
 20. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4278, арк. 4–84.
 21. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4287, арк. 11–47.
 22. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4289, арк. 12–129.
 23. Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х: сторінки ненаписаної історії / Шаповал Ю. І. — К. : Наукова думка, 1993. — 351 с.
 24. Шаталіна Є. П. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928–1932 рр.) / Шаталіна Є. П. — К., 1997. — 68 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бем, Н. В. (2017). «НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ» КОЛГОСПНОГО РУХУ 1931 р. ТА ЙОГО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА. Сторінки історії, (38). https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90977

Номер

Розділ

Статті