ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

В. С. Єременко

Анотація


В статті проаналізовано стан описів пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодомору в Україні, сформульовано пропозиції щодо уніфікації таких описів.

Ключові слова


Україна; пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору; пам’ять

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження і поширення націоналізму / Б. Андерсон. — К. : Критика, 2001. — 272 с.

Веселова О. М. Увічнення пам’яті жертв голоду-геноциду / О. М. Веселова // Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки. — К. : Наукова думка, 2003. — 831 с.

Веселова О. Пам’ятні знаки і пам’ятники жертвам голоду-геноциду 1932–1933 рр. в Україні : [Електронний ресурс] / Веселова О. — Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/publication/pamyatni-znaki-i-pam-yatniki-zhertvam-golodu-genotsidu-1932–1933-rr-v-ukraini

Винайдення традицій / за редакцією Е. Гобсбаума, Т. Рейнджера. — К. Ніка-Центр, 2005. — 448 с.

Національна та історична пам’ять : словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон. — К. : Пріоритети, 2013. — 436 с.

«Пам’ятники жертвам Голодомору в Україні (1932—1933). [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятники_жертвам_Голодомору_в_Україні_%281932—1933%29

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Сміт Ентоні Д. — К. : Основи, 1994. — 224 с
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90976

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.