ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. М. Волоктруб

Анотація


В статті докладно аналізується діяльність київської «Просвіти» і її вплив на формування національної свідомості українського народу.

Ключові слова


книговидання; «Просвіта»; серійні видання; київські друкарні

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліотека київської «Просвіти» у 1917–1920 рр. // Історія бібліотечної справи в Україні: Збірн. наук. праць / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1999. — Вип. 3. — 160 с.

Зворський С. Видавнича діяльність київської «Просвіти» у 1906–1917 роках / С. Зворський // Вісник Книжкової палати. — 1999. — № 5. — С. 22, 25, 34.

Зворський С. Видавнича діяльність київської «Просвіти» в 1917–1919 роках / С. Зворський // Вісник Книжкової палати. — 1999. — № 6. — С. 25.

Видання «Просвіт» Наддніпрянської України (1906–1922 рр.): Бібл. покаж. / Нац. парлам. б-ка України; Уклад. С. Зворський. — К. : Глобус, 1998. — 133 с.

До проблеми вивчення історії бібліотечної справи в Україні // Бібліотечний вісник. — 1997. — № 4. — С. 21–22.

Питання історичного краєзнавства у видавничій діяльності українських культурно-освітніх товариств «Просвіта» / Історія України. Маловідомі імена, події, факти: (зб. ст.) // НАН України; Ін-т історії України. — К. : Рідний край, 1999. — Вип. 6. — 140 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90972

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.