ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

 • Ольга Володимирівна Махно НТУУ "КПІ", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89201

Ключові слова:

Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави

Анотація

У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави.

Посилання

 1. Декларація про державний суверенітет України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55–12
 2. Галака С. П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Галака С. П. — К., 2006. — 38 с. 3. Євразійські економічні структури та Україна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.personal.in.ua/article.php?ida=512
 3. Інформаційно-аналітичні матеріали КПУ : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kpu.ua/wpcontent/uploads/2013/07/zvit_VII.pdf
 4. Кондратенко О. Ю. Процес ядерного роззброєння і Україна : [Електронний ресурс] / Кондратенко О. Ю. — Режим доступу : jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/
 5. Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / Литвин В. М. — К. : Альтернативи, 2000. — 360 с.
 6. Мей М. Ядерное оружие в условиях нового мирового порядка / М. Мей // Разоружение. — Нью-Йорк, 1993. — Т. 15. — № 3. — C. 24–65.
 7. Офіцинський Р. Політичний розвиток незалежної України (1991–2004) в аспекті європейської ідентичності : [Електронний ресурс] / Офіцинський Р. — Режим доступу : http://www.ofitsynskyy.uzhgorod.ua/book/pru.pdf
 8. Оцінка внеску України в ядерне роззброєння : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2010_4–17.pdf#page=121
 9. Перепелиця Г. М. Без’ядерний статус і національна безпека України / Перепелиця Г. М. — К., 1998. — 107 с. — (Воєнна безпека; Вип. 6).
 10. Підсумки восьмої оглядової конференції про нерозповсюдження ядерної зброї : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/290
 11. Про без’ядерний статус України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697–12
 12. Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без’ядерного статусу : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2264–12
 13. Процес ядерного роззброєння і Україна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3265
 14. Секретаріат Ющенка: ядерна зброя Україні не потрібна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/sekretariat-yushchenka-yaderna-zbroya-ukrayininepotribna.html
 15. Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия. Подписано в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. // Российско-украинские отношения 1990–1997 гг. Сборник документов. — М., 1998. — С. 171–172.
 16. Стенограма пленарного засідання від 16 листопада 1994 р. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/3573.html
 17. Украина должна вернуть себе тактическое ядерное оружие : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.hvylya.org/news/exclusive/11183
 18. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: (Кол. моногр.) / За ред. Ф. М. Рудича. — К. : МАУП, 2002. — 488 с.
 19. Україна може повернути собі статус ядерної держави : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.realt5000.com.ua/news/utf/uk/1806639/
 20. Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991–1995 рр.) : у 2-х кн. / Упоряд. В. В. Будяков та ін. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — Кн. 2. — 496 с.
 21. Україна, США, Росія : тристороння заява : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_300
 22. Шторгін І. Україна без’ядерна/ядерна : [Електронний ресурс] / Шторгін І. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24213162.html

##submission.downloads##

Як цитувати

Махно, О. В. (2016). ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89201

Номер

Розділ

Статті