ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

Ольга Володимирівна Махно

Анотація


У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави.

Ключові слова


Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларація про державний суверенітет України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55–12

Галака С. П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Галака С. П. — К., 2006. — 38 с. 3. Євразійські економічні структури та Україна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.personal.in.ua/article.php?ida=512

Інформаційно-аналітичні матеріали КПУ : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kpu.ua/wpcontent/uploads/2013/07/zvit_VII.pdf

Кондратенко О. Ю. Процес ядерного роззброєння і Україна : [Електронний ресурс] / Кондратенко О. Ю. — Режим доступу : jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / Литвин В. М. — К. : Альтернативи, 2000. — 360 с.

Мей М. Ядерное оружие в условиях нового мирового порядка / М. Мей // Разоружение. — Нью-Йорк, 1993. — Т. 15. — № 3. — C. 24–65.

Офіцинський Р. Політичний розвиток незалежної України (1991–2004) в аспекті європейської ідентичності : [Електронний ресурс] / Офіцинський Р. — Режим доступу : http://www.ofitsynskyy.uzhgorod.ua/book/pru.pdf

Оцінка внеску України в ядерне роззброєння : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2010_4–17.pdf#page=121

Перепелиця Г. М. Без’ядерний статус і національна безпека України / Перепелиця Г. М. — К., 1998. — 107 с. — (Воєнна безпека; Вип. 6).

Підсумки восьмої оглядової конференції про нерозповсюдження ядерної зброї : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/290

Про без’ядерний статус України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697–12

Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без’ядерного статусу : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2264–12

Процес ядерного роззброєння і Україна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3265

Секретаріат Ющенка: ядерна зброя Україні не потрібна : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/sekretariat-yushchenka-yaderna-zbroya-ukrayininepotribna.html

Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия. Подписано в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. // Российско-украинские отношения 1990–1997 гг. Сборник документов. — М., 1998. — С. 171–172.

Стенограма пленарного засідання від 16 листопада 1994 р. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/3573.html

Украина должна вернуть себе тактическое ядерное оружие : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.hvylya.org/news/exclusive/11183

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: (Кол. моногр.) / За ред. Ф. М. Рудича. — К. : МАУП, 2002. — 488 с.

Україна може повернути собі статус ядерної держави : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.realt5000.com.ua/news/utf/uk/1806639/

Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991–1995 рр.) : у 2-х кн. / Упоряд. В. В. Будяков та ін. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — Кн. 2. — 496 с.

Україна, США, Росія : тристороння заява : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_300

Шторгін І. Україна без’ядерна/ядерна : [Електронний ресурс] / Шторгін І. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24213162.html
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89201

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.