СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анна Іванівна Махінько

Анотація


У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України.

Ключові слова


незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Міністерства освіти і науки України. — Ф. 116. — Оп. 19. — Спр. 133. — Арк. 36–37.

Доповідь начальника головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Брегіна М. Г. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.osvitportal.lviv.ua

Загальні відомості про стан загальної середньої освіти // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua

Звіт роботи Головного управління освіти і науки м. Києва : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gnon.kiev.ua/node/57

Концепція профільного навчання у старшій школі // Освіта в Україні: збірник законодавчих та нормативних актів / Ю. В. Паливода (упорядн.). — К. : Паливода А. В., 2009. — 312 с. — (Закони України).

Кравець В. Історія української школи і педагогіки / Кравець В. І. — Тернопіль : ТДПУ, 1994. — 359 с.

Овчарук О. Профільне навчання у старшій школі / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. — К. : К.І.С., 2003. — С. 64.

Панішева О. В. Проблеми становлення сучасної профільної школи / О. В. Панішева // Освіта Донбасу. — 2008. — № 5–6 (130–131). — С. 6.

Положення про елективні курси допрофільної підготовки та профільного навчання учнів. Схвалено науково-методичною радою ХОІППО від 20.03.2007 р. // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://www.mon.gov.ua

Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007/2008 навчальному році та завдання на 2008/2009 навчальний рік / Інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України 22 серпня 2008 р. — К. : Міністерство освіти і науки, 2008.

Про хід виконання проекту «Профільне навчання» Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008–2012 рр. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/docs/pro_nav.doc

Соціологічне дослідження «Система освіти в оцінках громадян України». — К. : Нічлава, 2007. — С. 110, 122.

Стойкова В. В. Профільна школа Миколаївщини / В. В. Стойкова // Інформаційно-методичний вісник. — 2012. — Вип. 12. — С. 3–5.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.