СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

 • Анна Іванівна Махінько НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89197

Ключові слова:

незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта

Анотація

У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України.

Посилання

 1. Архів Міністерства освіти і науки України. — Ф. 116. — Оп. 19. — Спр. 133. — Арк. 36–37.
 2. Доповідь начальника головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Брегіна М. Г. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.osvitportal.lviv.ua
 3. Загальні відомості про стан загальної середньої освіти // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua
 4. Звіт роботи Головного управління освіти і науки м. Києва : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gnon.kiev.ua/node/57
 5. Концепція профільного навчання у старшій школі // Освіта в Україні: збірник законодавчих та нормативних актів / Ю. В. Паливода (упорядн.). — К. : Паливода А. В., 2009. — 312 с. — (Закони України).
 6. Кравець В. Історія української школи і педагогіки / Кравець В. І. — Тернопіль : ТДПУ, 1994. — 359 с.
 7. Овчарук О. Профільне навчання у старшій школі / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. — К. : К.І.С., 2003. — С. 64.
 8. Панішева О. В. Проблеми становлення сучасної профільної школи / О. В. Панішева // Освіта Донбасу. — 2008. — № 5–6 (130–131). — С. 6.
 9. Положення про елективні курси допрофільної підготовки та профільного навчання учнів. Схвалено науково-методичною радою ХОІППО від 20.03.2007 р. // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
 10. http://www.mon.gov.ua
 11. Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007/2008 навчальному році та завдання на 2008/2009 навчальний рік / Інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України 22 серпня 2008 р. — К. : Міністерство освіти і науки, 2008.
 12. Про хід виконання проекту «Профільне навчання» Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008–2012 рр. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/docs/pro_nav.doc
 13. Соціологічне дослідження «Система освіти в оцінках громадян України». — К. : Нічлава, 2007. — С. 110, 122.
 14. Стойкова В. В. Профільна школа Миколаївщини / В. В. Стойкова // Інформаційно-методичний вісник. — 2012. — Вип. 12. — С. 3–5.

##submission.downloads##

Як цитувати

Махінько, А. І. (2016). СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89197

Номер

Розділ

Статті