ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Світлана Юріївна Боєва

Анотація


У статті особлива увага приділяється державній підтримці вільного розвитку всіх стилів та жанрів українського образотворчого мистецтва, його широкій популяризації шляхом використання в усіх регіонах України, групових або персональних виставок в умовах незалежної держави.

Ключові слова


образотворче мистецтво, Україна, галереї, культурні цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Барка В. Проблеми синтезу традицій і новаторства в розвитку культури і мистецтва України / В. Барка // Народна творчість та етнографія. — 2004. — № 4. — С. 52–60.

Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник / Висоцький О. Ю. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. — 130 c.

GRAFFITIZONE: украинское граффити и стрит-арт : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://graffitizone.kiev.ua/__

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 березня 2003 року № 594-IV, від 31 травня 2005 року : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : N 2599-IV

customs.rv.ua

Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — С. 367–402.

Картина украинского художника установила рекорд на аукционе // Деньги, 13.07.2009 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dengi.ua/news/50962

Красовська О. Реліквії повертаються. Зі скрипом / О. Красовська // Журнал Верховної Ради України «Віче» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1388/

Курина А. Василий Цаголов. Мы можем быть целомудреннее, но очень дорого продаваться / А. Курина // Українська правда. Життя. — 13 липня 2009.

Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Вища школа, 2002. — 719 с.

Петрова О. Ультрамарин Олега Голосия / О. Петрова // Зеркало недели. — 2003. — № 42. — 1 ноября.

Пискач А. Неофольклоризм в художній культурі України кінця ХХ — початку ХХІ ст. / А. Пискач // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наукових праць. — 2010. — Вип. ХХV : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Api/texts.html

Проект Концепції державної цільової програми підтримки культури і мистецтва на період до 2012 року.

Українська культура та реалізація державної політики в культурній сфері: Аналітичний звіт Міністерства культури і туризму України за 2005 рік. — К., 2006. — С. 37–41.

Український фонд культури. Доповідь Бориса Олійника на урочистостях з нагоди 20-ліття Українського фонду культури 20.07.2012 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://borys-oliynik.info/fund.php.

Українська та зарубіжна культура. Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Оліференко. — К. : КНЕУ, 2003. — 387 c. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу до джерела: http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip

Український центр наукових досліджень 1994–2012 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://culturalstudies.in.ua/2007_analiz_7_1.php

Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ — поч. ХХІ ст.) Монографія / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. — К. : Ґенеза, 2005. — 592 с.

Шейко В. М. Історія української культури : Навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. — К. : Кондор, 2005. — 264 с.

Street art : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1562830
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89196

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.