ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

 • С. І. Лисенко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89192

Ключові слова:

Литовсько-Руська держава, державність, підручник, посібник, історія України

Анотація

В статті поставлено за мету визначити, як подається природа литовсько-руської державності у період існування Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в підручниках та навчальних посібниках для вищої школи України (виданих у період незалежності).

Посилання

 1. Алексєєв С. В. Історія України: Короткий курс лекцій / Алексєєв С. В., Довбня О. А., Ляшенко Є. П. — Краматорськ : ДДМА, 2006. — 214 с.
 2. Багацький В. В. Історія України. Підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. — К. : Алерта, 2010. — 388 с.
 3. Бігун Г. Історія України. Курс лекцій для студентів економічного та торговельного профілю / Бігун Г., Мармазова О., Саржан С. — Донецьк, 2009. — 133 с.
 4. Білоцерківський В. Я. Історія України / Білоцерківський В. Я. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 536 с.
 5. Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. / Борисенко В. — К. : Либідь, 1998. — 616 с.
 6. Бурмака В. П. Лекція 7 / В. П. Бурмака, В. В. Жигло // Історія України. Курс лекцій / ред. Яцюк М. В. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 270 с.
 7. Гавриленко І. Опорний конспект лекцій з дисципліни Історія України / Гавриленко І. — Полтава : Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Кафедра історії, 2005. — 178 с.
 8. Гарін В. Б. Історія України / Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.
 9. Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття / Гончарук П. С. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 528 с.
 10. Греченко В. А. Історія України. Модульний курс. Навчальний посібник / Греченко В. А. — Х. : Торсінг плюс, 2009. — 384 c.
 11. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае Княство Літоўскае / Ермаловіч М. — Мн. : Беллітфонд, 2000. — 448 с.
 12. Зякун А. І. Історія України: Курс лекцій / А. І. Зякун, В. Г. Троян. — Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. — 211 с.
 13. Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник / Ісакова Н. П., Кропивко О. М., Паламарчук Н. І. — К. : Аграрна освіта, 2005. — 204 с.
 14. Історія України (соціально-політичні аспекти). Навчальний посібник / Загальна ред. Б. П. Ковальського. — Ч. ІІ (Модуль ІІ. Історичний поступ української держави). — К. : НТУУ «КПІ», 2003. — 127 с.
 15. Король В. Ю. Історія України. Навчальний посібник / Король В. Ю. — К. : Академія, 2005. — 496 с.
 16. Кривчик Г. Г. Дистанційний курс Історія України / Г. Г. Кривчик, С. Г. Руденко. — Дніпропетровськ, 2003. — 122 с.
 17. Лазарович М. В. Історія України : [Електронний ресурс] / Лазарович М. В. — К. : Знання, 2008. — 684 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_lazarevich_mv
 18. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність: навч. посібник : [Електронний ресурс] / Левицька Н. М. — К. : Кондор, 2011. — 418 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/16321010/istoriya/istoriya_ukrayini_-_levitska_nm
 19. Литвин В. М. Історія України: підручник : [Електронний ресурс] / В. М. Литвин ; ред. В. А. Смолій. — К. : Наукова думка, 2012. — 856 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_litvin_vm
 20. Лукачук О. В. Литовська тема в українській навчальній літературі / О. В. Лукачук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. —К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 58 (№ 3). — С. 62–67.
 21. Мельник А. І. Історія України. Навчальний посібник / Мельник А. І. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 88 с.
 22. Рибалка І. К. Історія України / Рибалка І. К. — Ч. 1: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття: [Підр. для іст. фак. вищих навч. закладів]. — Xарків : Основа, 1994. — 448 с.
 23. Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закладів / Савченко Н. М. — Харків : НФАУ : Золоті сторінки, 2003. — 380 с.
 24. Сварник І. Доба козаччини / І. Сварник // Баран В. К., Грицак Я. Й., Ісаєвич Я. Д. Історія України. — Львів : Світ, 1998. — С. 85–122.
 25. Творун С. О. Опорний конспект лекцій з історії України / Творун С. О. — Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2012. — 91 с.
 26. Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ — середина ХVII ст.) / Уривалкін О. М. — К. : Кондор, 2005. — 284 с.
 27. Чуткий А. І. Історія України / Чуткий А. І. — К. : МАУП, 2006. — 34 с.
 28. Шемета Ю. М. Лекція 4: Землі України під владою іноземних держав у ХІV — на початку ХVІІ ст. / Ю. М. Шемета // Історія України. Підручник: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. Г. Д. Казьмирчук. — К. : Логос, 2009. —
 29. С. 94–117.
 30. Юрій М. Ф. Історія України: навч. посіб. : [Електронний ресурс] / Юрій М. Ф. — К. : Кондор, 2008. — 249 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1663120451630/istoriya/istoriya_ukrayini_-_yuriy_mf

##submission.downloads##

Як цитувати

Лисенко, С. І. (2016). ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89192

Номер

Розділ

Статті