ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

 • Алла Олександрівна Лихолат НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89187

Ключові слова:

науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція

Анотація

Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності.

Посилання

 1. Державний комітет статистики України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: мон. / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. — К. : УБС НБУ, 2012. — 351 с.
 3. Згуровський М. З. Науковий парк, або як українському ученому стати мільйонером / М. З. Згуровський // Дзеркало тижня. — 2007. — № 25. — 30 червня — 6 липня.
 4. Згуровський М. З. Стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова // Науково-технічна інформація. — 2006. — № 2. — С. 3–8.
 5. Ефективність досліджень теоретико-методологічних та прикладних проблем розвитку продуктивних сил України / Онікієнко В. В., Ємельяненко Л. М., Міненко В. Л., Янішевський В. М. — К. : РВПС України НАН України, 2010. — 238 с.
 6. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до парламентських слухань / За ред. Л. І. Федулової, Г. О. Андрощука. — К. : Парламентське видавництво, 2009. — 196 с.
 7. Катеринчук І. Принципи оцінювання результатів науково-технічної діяльності / І. Катеринчук В. Кулик, В. Кравчук // Вісник Тернопільського НТУ. — 2012. — Т. 65. — № 1. — С. 154–161.
 8. Лихолат А. О. Розвиток освітньої і наукової галузей України у XX — на початку XXI ст.: навч. посіб. з дисциплін «Історія України» та «Історія культури» / А. О. Лихолат, О. В. Ліхолат. — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 148 с.
 9. Малицький Б. А. Неолиберализм и кризис инновационного развития: формула кризиса / Малицкий Б. А. — К. : Феникс, 2009. — 64 с.
 10. Мусіна Л. А. Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток: мон. / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша. — К. : УкрІНТЕі, 2009. — 252 с.
 11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. Стат. зб. — К. : Держкомстат України, 2011. — 347 с.
 12. Омельяненко В. А. Розробка теоретичних основ міжнародної науково-технічної політики / В. А. Омельяненко. // Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. Зб. н. пр. — 2012. — № 1. — Дніпропетровськ, 2012. — С. 10–17.
 13. Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання: мон. — К. : УкрІНТЕІ, 2009. — 216 с.
 14. Россия и Украина в свете индикаторов Европейского инновационного табло / Под ред. Н. И. Ивановой и И. Ю. Егорова. — К. : Информационно-аналитическое агентство, 2008. — 92 с.
 15. Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: мон. / Тульчинська С. О. — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 488 с.
 16. Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К. : Основи, 2006. — 592 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лихолат, А. О. (2016). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89187

Номер

Розділ

Статті