ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Алла Олександрівна Лихолат

Анотація


Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності.

Ключові слова


науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний комітет статистики України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: мон. / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. — К. : УБС НБУ, 2012. — 351 с.

Згуровський М. З. Науковий парк, або як українському ученому стати мільйонером / М. З. Згуровський // Дзеркало тижня. — 2007. — № 25. — 30 червня — 6 липня.

Згуровський М. З. Стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова // Науково-технічна інформація. — 2006. — № 2. — С. 3–8.

Ефективність досліджень теоретико-методологічних та прикладних проблем розвитку продуктивних сил України / Онікієнко В. В., Ємельяненко Л. М., Міненко В. Л., Янішевський В. М. — К. : РВПС України НАН України, 2010. — 238 с.

Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до парламентських слухань / За ред. Л. І. Федулової, Г. О. Андрощука. — К. : Парламентське видавництво, 2009. — 196 с.

Катеринчук І. Принципи оцінювання результатів науково-технічної діяльності / І. Катеринчук В. Кулик, В. Кравчук // Вісник Тернопільського НТУ. — 2012. — Т. 65. — № 1. — С. 154–161.

Лихолат А. О. Розвиток освітньої і наукової галузей України у XX — на початку XXI ст.: навч. посіб. з дисциплін «Історія України» та «Історія культури» / А. О. Лихолат, О. В. Ліхолат. — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 148 с.

Малицький Б. А. Неолиберализм и кризис инновационного развития: формула кризиса / Малицкий Б. А. — К. : Феникс, 2009. — 64 с.

Мусіна Л. А. Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток: мон. / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша. — К. : УкрІНТЕі, 2009. — 252 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. Стат. зб. — К. : Держкомстат України, 2011. — 347 с.

Омельяненко В. А. Розробка теоретичних основ міжнародної науково-технічної політики / В. А. Омельяненко. // Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. Зб. н. пр. — 2012. — № 1. — Дніпропетровськ, 2012. — С. 10–17.

Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання: мон. — К. : УкрІНТЕІ, 2009. — 216 с.

Россия и Украина в свете индикаторов Европейского инновационного табло / Под ред. Н. И. Ивановой и И. Ю. Егорова. — К. : Информационно-аналитическое агентство, 2008. — 92 с.

Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: мон. / Тульчинська С. О. — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 488 с.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К. : Основи, 2006. — 592 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89187

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.