DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89177

ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

О. Костючок

Анотація


Статтю присвячено проблематиці діяльності Софійського заповідника в роки нацистської окупації.

Ключові слова


Софійський заповідник, нацистська окупація (1941–1943 рр.), пам’ятка

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Говденка. — Архів Національного заповідника «Софія Київська», 1492.

Довідки й відомості державного управління архівами при рейхскомісаріаті України і референта музею про архітектурно-історичний музей м. Києва, його роботу. — 12 лютого 1943 р. — 27 жовтня 1943 р. — Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Далі — ЦДАВО). — Ф. 3206. — Оп. 5. — Спр. 31.

Документи про музейні цінності на території України в період німецько-фашистської окупації (доповіді, акти, рахунки, відомості і т. д.). — 1941 р. — 1944 р. — ЦДАВО. — Ф. 3206. — Оп. 5. — Спр. 20.

Доповідна записка директора Центрального музею ім. Шевченка. Акти інвентаризації експонатів музею. Список співробітників, кошторис, штатна відомість — 7 жовтня 1941 р. — 5 травня 1943 р. — Державний архів Київської області (Далі — ДАКО). — Ф. Р-2356. — Оп. 6. — Спр. 173.

Доповідні записки про роботу київських заповідників: Софіївського, Кирилівського та ін. за 1942 р. — 31 березня 1942 р. — 3 червня 1942 р. — ДАКО. — Ф. Р-2411. — Оп. 3. — Спр. 5.

Інструкції в справі обліку та охорони пам’ятників старини. — 8 листопада 1941 р. — 3 липня 1942 р. — ДАКО. — Ф. Р-2356. — Оп. 6. — Спр. 170.

Кабанець Є. П. Софійський заповідник під час Вітчизняної війни (за архівними документами, матеріалами преси та мемуарами) / Є. П. Кабанець, Р. І. Качан // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва» (Київ, 28–29 травня 2009 р.). —

К. : Горобець, — С. 266–274.

Листування з музеями про здійснення обстеження архітектурно-історичних пам’яток. — 28 червня 1943 р. — 3 серпня 1943 р. — ДАКО. — Ф. Р-2411. — Оп. 3. — Спр. 6.

Листування з головою міста про небезпечний стан будинку музею, про виплату зарплати співробітникам, списки членів Академії наук і директорів інститутів, схема та штати відділу пропаганди Київської міської управи. — 10 жовтня 1941 р. — 1 вересня 1942 р. — ДАКО. — Ф. Р-2356. — Оп. 6. — Спр. 172.

Матеріали про музеї, кошториси відомості на заробітню платню, доповідні записки. — 19 вересня 1941 р. — липень 1943 р. — ДАКО. — Ф. Р-2356. — Оп. 6. — Спр. 171.

Преловська І. Софійський заповідник 1941–1944 рр. / І. Преловська // Пам’ятки України: історія та культура. — К, 2011. — № 3–4 (167–168). — С. 64–79.

Структура міської управи. — 1941 р. — ДАКО. — Ф. Р-2356. — Оп. 2. — Спр. 4.

Себта Т. Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при Райхскомісаріаті України: історичний нарис : [Електронний ресурс] / Себта Т. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Au/2009_3_4/AU_3_4/111–127.pdf