УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Людмила Гриневич

Анотація


У статті аналізуються причини і наслідки українського голоду 1928–1929 рр. Автор обгрунтовує висновок про те, що хоча цей голод і відбувався на тлі недородів, головною його причиною стала голодотворна політика радянської влади.Ключові слова


український голод 1928–1929 рр., радянська голодотворна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Величенко С. Чи була Україна російською колонією? Деякі зауваження щодо поняття колоніялізм / Величенко С. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.historians.in.ua/docs/ umoderna/um14/ukraina-moderna-14. Заголовок з екрана.

Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. : В 5-ти т. — Т. 2. Пленум ЦК ВКП (б). 4-12 июля 1928 г. — М. : Демократия, Материк, 2000. — 719 с.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933. Збірник документів і матеріалів. — К., 1992. — 713 с.

Конюхов Г. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в стране (1928–1929) / Конюхов Г. — М., 1960. — 244 с.

Круглый стол на тему «Голод, голодомор, геноцид?» (25 ноября 2008 г., Киев, организатор мероприятия — Еженедельник «2000») : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.youtube.com/ watch?v=Ob5P3FvP6Zc

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / Кульчицький С. В. — К., 1999. — 336 с.

Марк Таугер о голоде, геноциде и свободе мысли в Украине // Еженедельник «2000». — 2007. — № 50 (394). — 14–20 декабря.

Михальченко М. Чи можлива колоніальна політика в соціалістичних федеративних державах? / М. Михальченко // Політичний менеджмент. — 2009. — № 4. — С. 3–13.

Мотиль О. Підсумки імперії: занепад, розпад і відродження / Мотиль О. — К., 2009. — 200 с.

Снайдер Т. Криваві землі. Європа поміж Гітлером та Сталіним / Снайдер Т. — К. : Грані, 2011. — 448 с.

Сорокин П. Голод как фактор: Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь / Сорокин П. — М. : Academia&LVS. — 678 c.

Сталін Й. В. Твори / Сталін Й. В. — Т. 11: 1928 — березень 1929. — К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1949. — 379 с.

Таугер М. Голод, голодомор, геноцид? / Таугер М. — К., 2008. — 427 с.

Таугер М. Б. Ответ на письмо Антона Турчака / М. Б. Таугер // Еженедельник «2000». — 2008. — № 16 (411). — 18–24 апреля.

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Томпсон Е. М. — К., 2006. — 368 с. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Thompson_Ewa/Trubadury_imperii/

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. — Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. — М. : РОССПЭН, 1999. — 880 с.

Турчак А. Мне не понравилась статья Марка Таугера о голодоморе и геноциде / А. Турчак // Еженедельник «2000». — 2008. — № 16 (411). — 18–24 апреля.

Фісун О. А. Сучасні типології імперій: основні підходи та інтерпретації / О. А. Фісун, О. А. Баталов : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_63/Gileya63. Заголовок з екрана.

ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 308.

ЦДАВО України. — Ф. 1. — Оп. 5. — Спр. 36.

Там само. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5941.

Там само. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6433.

Там само. — Ф. 27. — Оп. 9. — Спр. 954.

Там само. — Ф. 27. — Оп. 10. — Спр. 156.

Там само. — Ф. 337. — Оп. 1. — Спр. 5762.

Там само. — Ф. 582. — Оп. 1. — Спр. 2567.

Там само. — Ф. 582. — Оп. 1. — Спр. 4662.

Amartya Sen. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. — Oxford University press, 1983 / Amartya Sen : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198284632.001.0001/acprof-9780198284635.

Marcus D. Famine Crimes in International Law / D. Marcus // The American Journal of International Law. — Т. 97. — 2003. — Р. 245–281.

Tauger M. B. Grain Crisis or Famine? The Ukrainian State Commission for Aid to CropFailure Victims and the Ukrainian Famine of 1928–29 (Далі — Mark B. Tauger. Grain Crisis or Famine?...) / M. B. Tauger // Provincial Landscapes. Local Dimensions of Soviet Power, 1917–1953. Donald J. Raleigh. — University of Pittsburggh press, 2001. — Рр. 146–170,

–365.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.