ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги)

К. В. Сосніна

Анотація


В статті окреслено основні риси організації дитячих екскурсій в контексті розвитку туристичної справи у СРСР напринкінці 1920-х — початку 1930-х рр.

Ключові слова


екскурсійна справа, позашкільна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів міста Києва. — Ф. Р-4. — Оп. 1. — Спр. 69.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 70.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 151.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 152.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 153.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 164.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 167.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 169.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 173.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 174

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 176.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 177.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 178.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 181.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 182.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 183.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 184.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 185.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 187.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 188.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 192.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 193.

Там само. — Ф. P-4. — Оп. 1. — Спр. 195.

Массовый туризм в сталинской повседневности / И. Б. Орлов, Е. В. Юрчикова. — М. : РОССПЭН; Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010. — 224 с.

Салова Ю. Г. Детский досуг в Советской России (1920-е годы) Учебное пособие. — 135 с.

Koenker D. P. Travel to Work, Travel to Play: On Russian Tourism, Travel, and Leisure / D. P. Koenker // Slavic Review. — 2003. — Vol. 62.— № 4. — Р. 657–665.

Turizm. The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism. / Ed. by Anne E. Gorsuch, Diane P. Koenker. — Ithaca and London : Cornell University Press, 2006. — Р. 313.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89118

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.