МЕШКАНЦІ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЛАДИ у 1917–1920 рр.

В. Ж. Попов

Анотація


У пропонованій статті розглядається необхідність життєзабезпечення, коли бракувало яких-небудь державних структур. Визначаються основні особливості повсякденної поведінки городян, аналізується вплив конкретно-історичної обстановки на соціальні процеси.

Ключові слова


міста України, національно-демократична революція, самостійне життєзабезпечення, професійні спілки, соціальна самоорганізація, будинкова охорона

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровский П. С. Крымская эвакуация : [Электронный ресурс] / Бобровский П. С. — Режим доступа : http://xxl3.ru/belie/bobrovsky.htm

Бойко В. М. 1917 рік на Чернігівщині : іст.-краєзн. нарис / В. М. Бойко, Т. П. Демченко, О. В. Оніщенко. — Чернігів : Сіверянська думка, 2003. — 128 с.

Венус Г. Война и люди. Семнадцать месяцев с дроздовцами : [Электронный ресурс] / Венус Г. — Режим доступа : http://www.dk1868.ru/history/venus.htm

Відродження (Харків). — 1918 р. — № 58. — 30 травня.

Вільний Південь. — 1918 р. — № 40. — 16 січня.

Вісник Єнакієвого. — 1918. — 20 (7) квітня.

Вісник Єнакієвого. — 1918. — 23 (10) квітня.

Вісник Єнакієвого. — 1918. — 26 (13) квітня.

Державний архів Дніпропетровської області. — Ф. Р-4367. — Оп. 1. — Спр. 39.

Державний архів Луганської області. — Ф. 38. — Оп. 1. — Спр. 7.

Там само. — Ф. 38. — Оп. 1. — Спр. 12.

Там само. — Ф. Р-1173. — Оп. 1. — Спр. 10.

Там само. — Ф. Р-2399. — Оп. 1. — Спр. 1.

Державний архів Російської Федерації. — Ф. 5881. — Оп. 1. — Спр. 158.

Державний архів Харківської області. — Ф. Р-202. — Оп. 2. — Спр. 11 с.

Там само. — Ф. Р-4986. — Оп. 1. — Спр. 13.

Там само. — Ф. Р-202. — Оп. 1. — Спр. 10.

Там само. — Ф. Р-202. — Оп. 1. — Спр. 17.

Донецький обласний державний архів. — Ф. Р-2602. — Оп. 1. — Спр. 1.

Історія міста Харкова ХХ століття / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін. — Харків : Фоліо : Золоті сторінки, 2004. — 685 с.

Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. — К., 1969.

Красная смута: сб. ист. лит. произв. / сост. Р. Г. Гагкуев. — М. : Посев, 2011. — 624 с.: ил. — (Голоса истории).

Литвин В. М. Україна: доба війн і революцій (1914–1920) / Литвин В. М. — К. : Альтернативи, 2003. — 485 с.

Мазур П. И. 1917 год. Мариуполь: от февраля до октября: исторические хроники / Мазур П. И. — Мариуполь : Азовье, 2007. — 39 с.

М. Г. Дроздовский. Дневник : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://xxl3.ru/belie/drozd_dnevn.htm

Михненко А. М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Михненко А. М. — К.-Д. : Монографія, 2003. — 440 с.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920) : [Електронний ресурс] / Омелянович-Павленко М. — Режим доступу : http://lib.rus.ec/b/264289/read

Південна зоря (Катеринослав). — 1918. — № 2. — 10 травня.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев / под ред. Н. Н. Попова. Государственное издательство. — М.-Л., 1930 г. — Репринтное воспроизведение издания. — К. : Политиздат, 1990 г. — 436 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: історичний нарис / Солдатенко В. Ф. — К. : Либідь, 1999. — 976 с., та ін.

Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Картины гражданской войны 1918–1920 гг. : [Электронный ресурс] / Туркул А. В. — Режим доступа : http://xxl3.ru/belie/turkul/02.htm

Тэффи Н. А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания / Тэффи Н. А. — М. : Политиздат, 1991. — 445 с.: ил.

Центральний державний військовий архів Російської Федерації. — Ф. 40238. — Оп. 1. — Спр. 48.

Чоп В. М. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського соціального експерименту (1918–1921 роки) / В. М. Чоп, І. І. Лиман. — Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 479 с., іл.

Яконовский Е. Фарфоровая кокарда : [Электронный ресурс] / Яконовский Е. — Режим доступа : http://www.dk1868.ru/history/FARF_KOK.htm
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.