ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ

Автор(и)

 • І. В. Зенич

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89114

Ключові слова:

виборча комісія, Всеросійські Установчі збори, Київська губернія

Анотація

У статті аналізуються основні складові підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів у Київській губернії.

Посилання

 1. Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917–1920): Дис. ... канд. іст. наук / Дудник Олена Володимирівна. — К., 2007. — 235 арк.
 2. Комарніцький О. Б. Містечка Правобережної України і вибори до Всеросійських Установчих зборів наприкінці 1917 р. / О. Б. Комарніцький // Краєзнавство: Науковий журнал. — К., 2002. — № 1–4. — С. 86–89.
 3. Комарніцький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917–1920 рр. : монографія / Комарніцький О. Б. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. — 311 с.
 4. Кудлай О. Б. Діяльність народного Міністерства внутрішніх справ УНР / Кудлай О. Б. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.history.org.ua/journal/2005/2/6.pdf
 5. Скороход О. В. Ставлення населення Києва до жовтневого перевороту проголошення УНР (жовтень 1917 р. — січень 1918 р.) / О. В. Скороход // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 104: Історичні науки. — С. 28–34.
 6. Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание / Протасов Л. Г. — М. : РОССПЭН, 1996. — 362, [5] с.
 7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 799. — Оп. 1. — Спр. 1.
 8. Там само. — Ф. 799. — Оп. 1. — Спр. 5.
 9. Там само. — Ф. 1137. — Оп. 1. — Спр. 1.
 10. Там само. — Ф. 1137. — Оп. 1. — Спр. 22.
 11. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 1.
 12. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 2.
 13. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 3.
 14. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 6.
 15. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 7.
 16. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 8.
 17. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 9.
 18. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 10.
 19. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 11.
 20. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 12.
 21. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 13.
 22. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 14.
 23. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 16.
 24. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 17.
 25. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 20.
 26. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 21.
 27. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 23.
 28. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 24.
 29. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 35.
 30. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 42.
 31. Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 49.
 32. Южная газета. — К. — 1917. — № 2125.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зенич, І. В. (2016). ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89114

Номер

Розділ

Статті