ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ

І. В. Зенич

Анотація


У статті аналізуються основні складові підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів у Київській губернії.

Ключові слова


виборча комісія, Всеросійські Установчі збори, Київська губернія

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917–1920): Дис. ... канд. іст. наук / Дудник Олена Володимирівна. — К., 2007. — 235 арк.

Комарніцький О. Б. Містечка Правобережної України і вибори до Всеросійських Установчих зборів наприкінці 1917 р. / О. Б. Комарніцький // Краєзнавство: Науковий журнал. — К., 2002. — № 1–4. — С. 86–89.

Комарніцький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917–1920 рр. : монографія / Комарніцький О. Б. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. — 311 с.

Кудлай О. Б. Діяльність народного Міністерства внутрішніх справ УНР / Кудлай О. Б. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.history.org.ua/journal/2005/2/6.pdf

Скороход О. В. Ставлення населення Києва до жовтневого перевороту проголошення УНР (жовтень 1917 р. — січень 1918 р.) / О. В. Скороход // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 104: Історичні науки. — С. 28–34.

Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание / Протасов Л. Г. — М. : РОССПЭН, 1996. — 362, [5] с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 799. — Оп. 1. — Спр. 1.

Там само. — Ф. 799. — Оп. 1. — Спр. 5.

Там само. — Ф. 1137. — Оп. 1. — Спр. 1.

Там само. — Ф. 1137. — Оп. 1. — Спр. 22.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 1.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 2.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 3.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 6.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 7.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 8.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 9.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 10.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 11.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 12.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 13.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 14.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 16.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 17.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 20.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 21.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 23.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 24.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 35.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 42.

Там само. — Ф. 1156. — Оп. 1. — Спр. 49.

Южная газета. — К. — 1917. — № 2125.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89114

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.