СЛАВЕТНІ ІМЕНА: ПЕРШІ ДЕКАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Л. П. Лановюк

Анотація


У статті висвітлено життєвий шлях перших керівників сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту.

Ключові слова


сільськогосподарське відділення, Київський політехнічний інститут, декан, М. П. Чирвинський, К. Г. Шіндлер, П. Р. Сльозкін

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів м. Києва. — Ф. 18. — Оп. 2. — Спр. 284. — 240 арк.

Бородай І. Професор М. П. Чирвинський — основоположник вітчизняної зоотехнічної науки / Бородай І. — К., 2007. — 17 с.

Вергунов В. Професор Сльозкін Петро Радіонович / Вергунов В. — К. : Аграрна наука, 2007. — C. 6–15.

Вергунов В. К. Г. Шіндлер (Славетні імена Київського політехнічного інституту) / Вергунов В., Войтюк Д., Мудрук О., Шквира З. — К., 2004. — 30 с.

Діденко В. Нарис історії національного аграрного університету (до сторіччя заснування) / Діденко В. — К. : Аграрна наука, 1998. — 175 с.

Енциклопедія українознавства. У 10-х томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк : Молоде життя, 1954–1989.

Из истории Киевского политехнического института. — Т. 1 (1898–1917). — К. : Изд-во КГУ, 1961. — 386 с.

Український радянський енциклопедичний словник. — Т. 3. — К., 1968.

Чирвинский Н. Избранные сочинения / Чирвинский Н. П. — Т. 1. — М. : Сельхозгиз, 1949. — 526 с.

Чирвинский Н. Избранные сочинения / Чирвинский Н. П. — Т. 2. — М. : Сельхозгиз, 1951. — 409 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.