СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

Автор(и)

 • О. В. Малюта

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89111

Ключові слова:

українська наукова термінологія, природничо-технічна терміносистема, літературна мова, українське національне відродження

Анотація

У статті висвітлюється впорядкування української наукової природничо-технічної термінології під час національного відродження на західноукраїнських землях у XIX — на початку XX ст.

Посилання

 1. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. — Ф. : О. Г. Барвінський. — Папка 295. — Спр. 4511. — 2 арк.
 2. Там само. — Ф.: О. Г. Барвінський. — Папка 295. — Спр. 4512. — 6 арк.
 3. Там само. — Ф.: О. Г. Барвінський. — Папка 65. — Спр. 770.
 4. Там само. — Ф.: О. Г. Барвінський. — Папка 85. — Спр. 1175. — 4 арк.
 5. Там само. — Ф.: О. Г. Барвінський. — Папка 325. — Спр. 5190.
 6. Там само. — Ф.: М. Бучинський. — Папка 1. — Спр. 30.
 7. Там само. — Ф.: Т. Грушкевич. — Папка 2. — Спр. 18. — 1 арк.
 8. Там само. — Ф.: Т. Ревакович. — Папка 1. — Спр. 16.
 9. Там само. — Ф.: Я. Ярославенко. — Папка 8. — Спр. 131. — Арк. 4–4 зв.
 10. Там само. — Ф. 238. — Папка 3. — Спр. 70. — Арк. 13. — Опублік.: Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка. — Т. XV. — Арк. 13.
 11. Верхратський І. Виразня мінеральогічна / І. Верхратський // Збірник математично-природописно-лікарської секциї Наукового товариства імени Шевченка / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1909. — Т. XIII. — С. 1–64. — IV паг.
 12. Верхратський І. Д-р Іван Яхно / І. Верхратський // Збірник математично-природописно-лікарської секциї Наукового товариства імени Шевченка / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького, С. Рудницького. — Львів, 1907. — Т. XI. — С. 1–5 (9 паг.).
 13. Верхратський І. Знадоби для пізнання угорсько-руских говорів! / І. Верхратський // ВР ЛНБ імені В. Стефаника. — Ф.: Я. Ярославенко. — Папка 8. — Спр. 131. — Арк. 4–4 зв.
 14. Верхратський І. Красавка брунявка в двох поколіннях / І. Верхратський // Збірник математично-природописно-лікарської секциї Наукового товариства імени Шевченка / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1907. — С. 3–5.
 15. Верхратський І. Перепелиці яко зимо сонники / І. Верхратський // Збірник математично-природописно-лікарської секциї Наукового товариства імени Шевченка / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1907. — С. 1–2.
 16. Ганіткевич Я. Євген Озаркевич — повернення в українську медицину [Передмова] / Я. Ганіткевич // Озаркевич Є. Праці / Упоряд. Я. Ганіткевич, П. Пундій. — Львів : Каменяр, 1999. — [303 с.]. — С. 7–41.
 17. Даниленко В. П. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології / В. П. Даниленко, Л. І. Скворцов // Мовознавство. — 1980. — № 6 (84). — Листопад — Грудень. — С. 16–22.
 18. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я» / Караванський С. — К. : Академія, 2001. — 240 с.
 19. Крушельницькій А. Просвітній реферат (із ювілейного обходу філії «Просвіти» в Коломиї 21.XII.1908 р.) / Крушельницькій А. — Коломия : Б. в., 1909. — 58, 2 с.
 20. Левицький В. Материяли до математичної термінології / В. Левицький // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка. — Т. VIII. — Вип. II. — Часть математично-природописна / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1902. — С. 1–33 (IX паг.).
 21. Левицький В. Материяли до фізичної термінології. Часть перша, механіка / В. Левицький // Записки Наукового товариства імени Шевченка / За ред. М. Грушевського. — К. : Друкарня НТШ. — 1896. — Рік V. — Кн. III. — Т. XI. — С. 1–12 (3 паг.).
 22. Левицький В. Материяли до фізичної термінольоґії. Часть друга (Механіка тесни, газів, тепло і метеорологія) / В. Левицький // Збірник математично-природописнолїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка. — Т. III. — Вип. II. — Часть
 23. математично-природописна / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1898. — С. 1–13 (V паг.).
 24. Левицький В. Материяли до фізичної термінольоґії. Часть третя (Магнетизм, газів, тепло і метеорологія) / В. Левицький // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка. — Т. III. — Вип. II. — Часть математично-природописна / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1898. — С. 1–13 (V паг.).
 25. Левицький В. Материяли до фізичної термінології. Часть IV / В. Левицький // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка. — Т. VIII. — Вип. II. — Часть математично-природописна / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1902. — С. 1–12 (10 паг.).
 26. Левицький В. Начерк термінології хемічної / В. Левицький // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка. / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького. — Львів, 1903. — Т. IX. — Вип. II. — Часть матема-
 27. тично-природописна. — С. 1–12 (VIII паг.).
 28. Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації (Методологічні завваги) / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. — Т. 1. — К. : Центр досліджень історії ім. Петра Яцика Канадського ін-ту українських студій Альбертського ун-ту, 1994. — Т. 1. — С. 11–27.
 29. Місник Н. В. Формування української медичної клінічної термінології / Місник Н. В. — К. : Книга-плюс, 2005. — 143 с.
 30. Мова і мовознавство в духовному житті суспільства / Відп. ред. Т. В. Радзієвська. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. — 352 с.
 31. Наконечна Г. В. До історії унормування української науково-технічної термінології / Г. В. Наконечна // Мовознавство. — 1992. — № 6. — С. 41–47.
 32. Озаркевич Є. [Лист до М. Коса] / Є. Озаркевич // Озаркевич Є. Праці / Упор. Я. Ганіткевич, П. Пундій. — Львів : Каменяр, 1999. — С. 261–262.
 33. Озаркевич Є. Термінольогічна частина / Є. Озаркевич // Збірник математично-природописно-лїкарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. — Т. V. — Вип. III. — Часть лікарська / Під ред. Є. Озаркевича. — Львів, 1899. — С. 1–6 (V паг.).
 34. Озаркевич Є. Термінольогічна частина / Є. Озаркевич // Збірник математично-природописно-лїкарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. — Т. VIII. — Вип. I. — Часть лікарська / Під ред. Є. Озаркевича. — Львів, 1901. — С. 67–69 (V паг.).
 35. Рудницький С. Начерк географічної термінольогії / С. Рудницький // Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імени Шевченка / Під ред. І. Верхратського, В. Левицького, С. Рудницького. — Львів, 1908. — Т. XII. — C. 1–151
 36. (IV паг.).
 37. Термінольогічна частина // Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імени Шевченка / Під ред. Є. Озаркевича. — Львів, 1898. — Т. III. — Вип. I. — C. 1–13 (VI паг.).

##submission.downloads##

Як цитувати

Малюта, О. В. (2016). СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89111

Номер

Розділ

Статті