ІДЕАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКЦІЇ

Автор(и)

 • Р. С. Клюйков
 • С. Ф. Клюйков

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87637

Ключові слова:

математика, індукція, алгоритм, Платон

Анотація

Сучасна математика не може дійти згоди стосовно своїх основ, аксіом, виводів істинних знань та перспектив розвитку. І не зауважує, що ті самі питання ставилися до розгляду ще Платоном і вирішені вони його «Діалогами». Запропонована ієрархія узагальнень дає змогу зрозуміти винайдений Платоном алгоритм індукції, побудовані ним ідеальні числа, їх математику та використання всього цього для пошуку істини будь-яких міркувань. Індуктивно-дедуктивний метод Платона стає альтернативою аксіоматичному, спрощує навчання та використання математики, яка будується алгоритмом індукції без аксіом аж до Світового Розуму.

Посилання

 1. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. — М. : Наука, 1974. — 832 с.
 2. Клюйков Р. С. Идеальная математика сложных систем / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Доклады 7 Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». — Ташкент : ТАТУ, 2011. — С. 68–72.
 3. Клюйков Р. С. Идеальная математика Платона / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Сборник Всероссийской научной конференции «Философия, культура, образование в XXI веке». — Казань : ТГГПУ, 2011. — С. 69–70.
 4. Клюйков Р. С. Основания математики — Идеальной математикой / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Труды IV Всероссийской конференции «Винеровские чтения». — Т. 2. — Иркутск : ИрГТУ, 2011. — С. 144–153.
 5. Клюйков Р. С. Основные методы моделирования мира / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Матеріали IV міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика». — К. : КНУ ім. Шевченка; Ін-т кібернетики НАНУ, 2011. — С. 89.
 6. Клюйков Р. С. Прогресс математического моделирования / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Матеріали IV міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика». — К. : КНУ ім. Шевченка; Ін-т кібернетики НАНУ, 2011. — С. 90.
 7. Клюйков Р. С. Языки программирования и Идеальная математика / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Труды IV Всероссийской конференции «Винеровские чтения». — Т. 2: — Иркутск : ИрГТУ, 2011. — С. 135–144.
 8. Клюйков С. Ф. Числа и познание мира / Клюйков С. Ф. — Мариуполь : ИнформМеню, 1997. — 112 с.
 9. Начала Евклида. — М.-Л. : Гостехиздат, 1949 (книги VII–X). — 446 с.
 10. Платон. Сочинения : в 3 т. / Платон. — Т. 2. — М. : Мысль, 1970. — 611 с.
 11. Рассел Б. Человеческое познание / Рассел Б. — К. : Ника-Центр, 1997. — 560 с.
 12. Сергієнко І. В. Індуктивна математика / І. В. Сергієнко, А. М. Гупал // Вісник НАН України. — Київ, 2002. — № 5. — С. 19–25.

##submission.downloads##

Як цитувати

Клюйков, Р. С., & Клюйков, С. Ф. (2016). ІДЕАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКЦІЇ. Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87637

Номер

Розділ

Статті