DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87637

ІДЕАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКЦІЇ

Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков

Анотація


Сучасна математика не може дійти згоди стосовно своїх основ, аксіом, виводів істинних знань та перспектив розвитку. І не зауважує, що ті самі питання ставилися до розгляду ще Платоном і вирішені вони його «Діалогами». Запропонована ієрархія узагальнень дає змогу зрозуміти винайдений Платоном алгоритм індукції, побудовані ним ідеальні числа, їх математику та використання всього цього для пошуку істини будь-яких міркувань. Індуктивно-дедуктивний метод Платона стає альтернативою аксіоматичному, спрощує навчання та використання математики, яка будується алгоритмом індукції без аксіом аж до Світового Розуму.

Ключові слова


математика, індукція, алгоритм, Платон

Повний текст:

PDF

Посилання


Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. — М. : Наука, 1974. — 832 с.

Клюйков Р. С. Идеальная математика сложных систем / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Доклады 7 Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». — Ташкент : ТАТУ, 2011. — С. 68–72.

Клюйков Р. С. Идеальная математика Платона / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Сборник Всероссийской научной конференции «Философия, культура, образование в XXI веке». — Казань : ТГГПУ, 2011. — С. 69–70.

Клюйков Р. С. Основания математики — Идеальной математикой / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Труды IV Всероссийской конференции «Винеровские чтения». — Т. 2. — Иркутск : ИрГТУ, 2011. — С. 144–153.

Клюйков Р. С. Основные методы моделирования мира / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Матеріали IV міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика». — К. : КНУ ім. Шевченка; Ін-т кібернетики НАНУ, 2011. — С. 89.

Клюйков Р. С. Прогресс математического моделирования / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Матеріали IV міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика». — К. : КНУ ім. Шевченка; Ін-т кібернетики НАНУ, 2011. — С. 90.

Клюйков Р. С. Языки программирования и Идеальная математика / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Труды IV Всероссийской конференции «Винеровские чтения». — Т. 2: — Иркутск : ИрГТУ, 2011. — С. 135–144.

Клюйков С. Ф. Числа и познание мира / Клюйков С. Ф. — Мариуполь : ИнформМеню, 1997. — 112 с.

Начала Евклида. — М.-Л. : Гостехиздат, 1949 (книги VII–X). — 446 с.

Платон. Сочинения : в 3 т. / Платон. — Т. 2. — М. : Мысль, 1970. — 611 с.

Рассел Б. Человеческое познание / Рассел Б. — К. : Ника-Центр, 1997. — 560 с.

Сергієнко І. В. Індуктивна математика / І. В. Сергієнко, А. М. Гупал // Вісник НАН України. — Київ, 2002. — № 5. — С. 19–25.