DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87631

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЄВА — НОВОЇ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1934 –1940 рр.)

Н. Ф. Гнатюк

Анотація


У статті досліджуються мета і особливості методів оперативного утворення зв’язків між різними агентствами і партією, що управляє ними для того, щоб здійснювати складну програму будівництва в Києві нового політичного і адміністративного центру в 1934–1940 рр.

Ключові слова


Київ 1934–1940 рр., столиця, будівництво, реконструкція, комунальне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет / Анисимов А. — К. : TABACHUK Ltd, 1992. — 264 с.

Гирич І. Київ в українській історії. Києвознавчі статті / Гирич І. — К. : Смоло скип, 2011. — 304 с.

Горбань Ю. А. Початок становлення інфраструктури м. Києва як нової столиці Радянської України : [Електронний ресурс] / Ю. А. Горбань // Історія науки і біографістика. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2009-3/09gorban.pdf

Єфименко Г. Г. Комунізм VS українське націєтворення в радянській Україні (1917–1939): сприяння, поборювання та вимушене замирання? / Г. Г. Єфименко // Український історичний журнал. — № 2. — 2012.

История Киева : в 2 т. — Т. 2. — К. : АН УССР, 1964. — 817 с.

Івакін Г. Ю. Визначні пам’ятки Києва / Івакін Г. Ю., Кальницький М. Б., Павленко Ю. В., Храмов О. Ю. — К. : Українська АН, 2005. — 496 с.

Історія Києва : в 3 т. — Т. 3. Київ соціалістичний. — К. : Наукова думка, 1985. — 22 арк.

Кальницький М. Нариси з історії Києва. Навч. посібн. для сер. загальноосв. навч. закладів / Кальницький М., Малахов Д., Юркова О. — К. : Генеза, 2002. — 383 с.

Київ. — К. : Академія, 2001. — 618 с.

Козлов К. Київський тролейбус // К. Козлов, С. Машкевич. — К. : Кий, 2009. — 607 с.

Столиці — відповідне комунальне господарство. З рішень пленуму МПК // Соціалістичний Київ. — 1934. — № 1. — С. 4–5.