УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. У РАДЯНСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

 • Людмила Гриневич Інститут Історії України НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87629

Ключові слова:

український голод 1928–1929 рр., агітація і пропаганда, засоби масової інформації, «образ ворога»

Анотація

Аналізуються особливості радянської державної політики в інформаційній сфері під час недороду і українського голоду 1928–1929 рр. Автор доводить, що мобілізація громадськості на допомогу потерпілим від голоду не була домінантною темою радянського пропагандистського дискурсу. За монополії на владу й ідеологію Комуністичної партії та відсутності свободи слова радянські засоби масової інформації виступали засобом приховування або мінімізації масштабів голодного лиха.

Посилання

 1. Бухарин Н. Записки экономиста / Н. Бухарин // Правда. — 1928. — 30 вересня.
 2. Бухарин Н. И. Избранные произведения / Бухарин Н. И. — М. : Политиздат, 1988. — С. 391–418.
 3. Бухарин Н. Политическое завещание Ленина: доклад на траурном заседании, посвященном пятилетию со дня смерти Ленина / Н. Бухарин // Правда. — 1929. — 24 січня.
 4. Бэлл Т. Голодный поход / Т. Бэлл // Правда. — 1929. — 26 лютого.
 5. Вісті ВУЦВК. — 1929. — 10, 11 червня.
 6. Ганф Ю. Жахливі чутки / Ю. Ганф // Крокодил. — 1928. — № 33, обкладинка.
 7. Ганф Ю. Ти чого стільки хліба накупила? / Ю. Ганф // Крокодил. — 1929. — № 2. — С. 3.
 8. Голод на Верховині (Закарпатська Україна) // Комуніст. — 1928. — 21 вересня.
 9. Гуменна Д. Листи із Степової України (нарис) / Д. Гуменна // Плуг. — 1928. — № 10 (жовтень). — С. 39–61; № 11 (листопад). — С. 33–49.
 10. Гуменна Д. Дар Євдотеї. Жар і крига. Книга друга / Гуменна Д. — Балтимор-Торонто, 1990. — 237 с.
 11. Дембо В. Голод у Бессарабії / В. Дембо // Комуніст. — 1928. — 13 вересня.
 12. 10 вересня починається свято врожаю // Комуніст. — 1928. — 8 вересня.
 13. Естонії загрожує голод // Вісті ВУЦВК. — 1928. — 17 листопада.
 14. Збірник узаконень та розпоряджень. Відділ перший. — 1929.
 15. Зміцнення озимого клину. Всесоюзна нарада при Наркомземі України // Вісті ВУЦВК. — 1928. — 24, 25 липня.
 16. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. : В 5 т. — Т. 2. Пленум ЦК ВКП(б) 4–12 июля 1928 г., — М. : Демократия; Материк, 2000. — 719 с.
 17. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. : В 5 т. — Т. 4. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 16–23 апреля 1929 г., — М. : Демократия; Материк, 2000. — 767 с.
 18. Кириленко. Беріть приклад з села Березова-Лука / Кириленко // Радянське село. — 1929. — 24 березня.
 19. Крестьянская газета. — 1928. — 24 липня.
 20. Латвії загрожує голод // Червона армія. — 1928. — 4 листопада.
 21. Л. К. Балет у житті, або обивательський чарльстон «сухарики» / Л. К. // Червоний перець. — 1929. — № 3–4. — С. 5.
 22. Милютин В. О результатах урожая / В. Милютин // Правда. — 1928. — 18 жовтня.
 23. XI Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. 7–15 травня 1929 року. Стенографічний звіт та постанови. — Харків, 1929. —
 24. c.
 25. Основні питання радянської партійної преси: доповідь тов. Інгулова на Всесоюзній нараді редакторів // Комуніст. — 1928. — 28 вересня.
 26. Петров. Хліб Буде! / Петров // Глобус. — 1928. — № 13 (110), обкладинка.
 27. Підсумки листопадового пленуму ЦК ВКП(б) і завдання КП(б)У: доповідь генерального секретаря ЦК КП(б)У т. С. В. Косіора на XIV окружній партконференції Київщини // Комуніст. — 1929. — 8 січня.
 28. Подяка професора Нансена // Вісті ВУЦВК. — 1929. — 25 січня.
 29. Поточний момент і преса: доповідь тов. Молотова на Всесоюзній нараді редакторів 22 вересня 1928 року // Комуніст. — 1928. — 27 вересня.
 30. Правда. — 1928. — 15 липня.
 31. Правда. — 1928. — 30 вересня.
 32. Правда. — 1928. — 23 жовтня
 33. Пролетарий. — 1928. — 22, 25 квітня.
 34. Промова тов. Петровського на засіданні президії ВЦ КНС // Вісті ВУЦВК. — 1928. — 17 липня.
 35. Радянське село. — 1928. — 19 липня.
 36. Румунський уряд нічим не допомагає голодуючим Бессарабії // Червона армія. — 1928. — 27 листопада.
 37. Рыклин Г. Проказы тети Хиври / Г. Рыклин // Правда. — 1929. — 3 лютого.
 38. Самокритика і завдання преси: промова тов. Ярославського на Всесоюзній нараді редакторів // Комуніст. — 1928. — 30 вересня.
 39. Свято врожаю // Вісті ВУЦВК. — 1928. — 20 вересня.
 40. Сталін Й. В. Про правий ухил у ВКП(б): промова на пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б)
 41. у квітні 1929 р. (стенограма) // Сталін Й. В. Твори / Сталін Й. В. — Т. 12. — С. 1–107.
 42. Сталін Й. В. Про праву небезпеку у ВКП(б). Промова на пленумі МК і МКК ВКП(б)
 43. жовтня 1928 р. / Й. В. Сталін // Сталін Й. В. Твори. — Т. 11. 1928 — березень 1929. — К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1949. — С. 220–236.
 44. Суворов І. Під батогом бояр. Голодна й зруйнована Бессарабія / І. Суворов // Червоний степ. — 1929. — 6 березня.
 45. Текущий момент и задачи нашей печати: доклад тов. Н. И. Бухарина — на IV совещании рабселькоров // Правда. — 1928. — 2 грудня.
 46. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. — Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929. — М. : РОССПЭН, 1999. — 880 с.
 47. Хлібозаготівля — сівба. Допомога недорідним районам // Вісті ВУЦВК. — 1928. — 9 вересня.
 48. Центральний державний архів вищих органів державної влади України (ЦДАВО України). — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5781. — Арк. 2 зв.
 49. ЦДАВО України. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5925. — Арк. 344.
 50. ЦДАВО України. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5941. — Арк. 44–45.
 51. ЦДАВО України. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6229. — Арк. 3–4.
 52. ЦДАВО України. — Ф. 27. — Оп. 9. — Спр. 525. — Арк. 53–5444.
 53. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО Украї-
 54. ни). — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 6. — Арк. 266, 304.
 55. Червона армія. — 1929. — 13 червня.
 56. Этот живой скелет — Гражданин Британии... // Крестьянский журнал. — 1929. — № 8. — С. 9.
 57. Як вони «допомагають» селянам // Радянське село. — 1928. — 4 листопада.
 58. Amartya Sen. Development as Freedom / Amartya Sen. — Oxford : Oxford University Press, 1999. — 366 р.

Як цитувати

Гриневич, Л. (2016). УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. У РАДЯНСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ. Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87629

Номер

Розділ

Статті