ВІЙСЬКОВИЙ МІНІСТР УНР ОЛЕКСАНДР ЖУКОВСЬКИЙ: МАЛОДОСЛІДЖЕНІ СТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

 • М. В. Герасименко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87628

Ключові слова:

Військовий міністр, боротьба, уряд, союзник, посада, оборонний бій, військова частина, наказ, армійська структура, наступ

Анотація

У статті висвітлюються маловідомі факти з життя і діяльності Військового міністра Української Народної Республіки Олександра Жуковського.

Посилання

 1. Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): Моно графія / Капелюшний В. П. — К. : Олан, 2003. — 608 с.
 2. Колянчук О. М. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939 рр.).: Дис. ...канд. іст. наук: 20.02.22 / Колянчук Олександр Миколайович. — Львів, 2000. — 204 арк.
 3. Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Крип’ якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. — 4-те вид., змін. і доп. — Львів : Світ, 1992. — 712 с.
 4. Литвин С. Х. Звільнення України від російсько-більшовицьких військ навесні 1918 ро ку / С. Х. Литвин // Воєнна історія. — К., 2008. — № 3 (39). — С. 86–95.
 5. Литвин С. Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана / Литвин С. Х. — К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2001. — 640 с.
 6. Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененка В. І. — Х. : ШКОЛА, 2007. — 592 с.
 7. Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. (невідомі сторінки історії): Монографія / Сідак В. С. — К. : Альтернатива, 1998. — 320 с.
 8. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918 рр.) / Тинченко Я. — К. — Львів : Б/в, 1996. — 370 с.
 9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Да-
 10. лі — ЦДАВО). — Ф. 1076. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 4–170.
 11. ЦДАВО. — Ф. 1076. — Оп. 1. — Спр. 16. — Арк. 14.
 12. ЦДАВО. — Ф. 3543. — Оп. 2. — Спр. 1. — Арк. 21–41.

##submission.downloads##

Як цитувати

Герасименко, М. В. (2016). ВІЙСЬКОВИЙ МІНІСТР УНР ОЛЕКСАНДР ЖУКОВСЬКИЙ: МАЛОДОСЛІДЖЕНІ СТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ. Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87628

Номер

Розділ

Статті