РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

Автор(и)

 • Ольга Володимирівна Мартинюк НТУУ "КПІ", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87369

Ключові слова:

російський націоналізм, вибори в Державну думу, політична репрезентація, агітація, засоби масової інформації

Анотація

У статті порушується тема виборчих процесів на Правобережжі у період між Революцією 1905 р. та початком Першої світової війни у 1914 р. У цей період існували обмежені, але цілком легальні, можливості політичної репрезентації різних національних груп в політичному спектрі від лівих до правих. В українських губерніях значний успіх на виборах мали російські націоналісти, зокрема помірковано-праві. Цей успіх забезпечувався певним рівнем владної інституційної підтримки, участю православного духовенства у мобілізації виборців, використанню потужних ресурсів масової інформації тощо. Російські націоналісти розвинули широку публіцистичну кампанію, спрямовану на поширення ідеї російського націоналізму як націоналізму більшості населення Південно-Західного краю, якій загрожують інородці.

Посилання

 1. Волковинський В. М. Організації великоросійських шовіністів в Україні / В. М. Волковинський // Український історичний журнал. — 1999. — № 3. — С. 63–74.
 2. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь Моей Жизни : [Електронний ресурс] / Евлогий (Георгиевский), митр. — Режим доступу : http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=720
 3. Иванов А. Судьбы лидеров русского национализма после февраля 1917 г. : [Електронний ресурс] / Иванов А. — Режим доступу : http://rusk.ru/st.php?idar=172151. Відвідано 03.03.2012.
 4. Кальченко Т. В. Сикорский Иван Алексеевич (26.05.1842—1[4].02.1919), ученыйпсихолог, теоретик национализма, публицист, доктор медицины : [Електронний ресурс] / Кальченко Т. В. — Режим доступу : http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=997&abc=1. Відвідано 15.05.2009.
 5. Котенко А. «Малоросс»: эволюция понятия до Первой мировой войны / А. Котенко, О. Мартынюк, А. Миллер // «Понятия о России» : К исторической семантике имперского периода : В 2-х т. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. — С. 392–443.
 6. Любченко В. Б. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 рр.) / В. Б. Любченко // Український історичний журнал. — 1996. — С. 55–65.
 7. Омельянчук И. В. Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914) / Омельянчук И. В. — К. : МАУП, 2007. — 744 с.
 8. Погребинський О. Столипінська Реформа На Україні / Погребинський О. — Харків : Пролетар, 1931. — 127 с.
 9. Погром. — К. : Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1908. — 96 с.
 10. Савенко И. А. Наяву — не во сне : Роман-воспоминание : [Електронний ресурс] / Савенко И. А. — К. : Днiпро, 1990. — Режим доступу : http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/?t=book&num=766
 11. Сборник клуба русских националистов. — Вып. 2. — К. : Типография Кушнерева, 1910. — 209 с.
 12. Сборник клуба русских националистов. — Вып. 3. — К. : Типография Кушнерева, 1911. — 162 с.
 13. Сборник клуба русских националистов. — Вып. 4–5. — К. : Типография Кушнерева, 1913. — 421 с.
 14. Сикорский И. А. О Психологических основах национализма / Сикорский И. А. — К. : Киевский клуб русских националистов, 1910. — 16 с.
 15. Сикорский И. А. Русские и Украинцы (Глава из этнологического катехизиса): Доклад в клубе русских националистов в Киеве 7 Февраля 1913 г. : [Електронний ресурс] / Сикорский И. А. — К. : Киевский клуб русских националистов, 1913. — Режим досту-
 16. пу : http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/150309/32/Avdeev_-_Russkaya_rasovaya_teoriya_do_1917_goda._Tom_1.html.
 17. Відвідано 03.03.2013.
 18. Стороженко А. В. Происхождение и суть Украинофильства / Стороженко А. В. — К., 1912. — 58 с.
 19. Шульгин В. В. Последний очевидец: мемуары, очерки, сны / Шульгин В. В. — М. : ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. — 590 с.
 20. Щеголев С. Н. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма / Щеголев С. Н. — К., 1912. — 588 с.
 21. Anderson M. L. M. Voter, Junker, Landrat, Priest: the Old Authorities And the New Franchise in Imperial Germany / M. L. M. Anderson // The American Historical Review. — 1993. — № 98. — P. 1448–1474.
 22. Beilis M. Scapegoat on Trial / Beilis M. — Cis Communications, 1993. — 270 с.
 23. Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party 1907–1917 / Edelman R. — New Brunswick : Rutgers University Press, 1980. — 280 с.
 24. Hillis F. C. Between Empire and Nation: Urban Politics, Community, and Violence in Kiev, 1863–1907 / Hillis F. C. — Yale University, 2009. — 561 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мартинюк, О. В. (2016). РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ. Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87369

Номер

Розділ

Статті