DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87369

РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

Ольга Володимирівна Мартинюк

Анотація


У статті порушується тема виборчих процесів на Правобережжі у період між Революцією 1905 р. та початком Першої світової війни у 1914 р. У цей період існували обмежені, але цілком легальні, можливості політичної репрезентації різних національних груп в політичному спектрі від лівих до правих. В українських губерніях значний успіх на виборах мали російські націоналісти, зокрема помірковано-праві. Цей успіх забезпечувався певним рівнем владної інституційної підтримки, участю православного духовенства у мобілізації виборців, використанню потужних ресурсів масової інформації тощо. Російські націоналісти розвинули широку публіцистичну кампанію, спрямовану на поширення ідеї російського націоналізму як націоналізму більшості населення Південно-Західного краю, якій загрожують інородці.

Ключові слова


російський націоналізм, вибори в Державну думу, політична репрезентація, агітація, засоби масової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Волковинський В. М. Організації великоросійських шовіністів в Україні / В. М. Волковинський // Український історичний журнал. — 1999. — № 3. — С. 63–74.

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь Моей Жизни : [Електронний ресурс] / Евлогий (Георгиевский), митр. — Режим доступу : http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=720

Иванов А. Судьбы лидеров русского национализма после февраля 1917 г. : [Електронний ресурс] / Иванов А. — Режим доступу : http://rusk.ru/st.php?idar=172151. Відвідано 03.03.2012.

Кальченко Т. В. Сикорский Иван Алексеевич (26.05.1842—1[4].02.1919), ученыйпсихолог, теоретик национализма, публицист, доктор медицины : [Електронний ресурс] / Кальченко Т. В. — Режим доступу : http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=997&abc=1. Відвідано 15.05.2009.

Котенко А. «Малоросс»: эволюция понятия до Первой мировой войны / А. Котенко, О. Мартынюк, А. Миллер // «Понятия о России» : К исторической семантике имперского периода : В 2-х т. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. — С. 392–443.

Любченко В. Б. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 рр.) / В. Б. Любченко // Український історичний журнал. — 1996. — С. 55–65.

Омельянчук И. В. Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914) / Омельянчук И. В. — К. : МАУП, 2007. — 744 с.

Погребинський О. Столипінська Реформа На Україні / Погребинський О. — Харків : Пролетар, 1931. — 127 с.

Погром. — К. : Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1908. — 96 с.

Савенко И. А. Наяву — не во сне : Роман-воспоминание : [Електронний ресурс] / Савенко И. А. — К. : Днiпро, 1990. — Режим доступу : http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/?t=book&num=766

Сборник клуба русских националистов. — Вып. 2. — К. : Типография Кушнерева, 1910. — 209 с.

Сборник клуба русских националистов. — Вып. 3. — К. : Типография Кушнерева, 1911. — 162 с.

Сборник клуба русских националистов. — Вып. 4–5. — К. : Типография Кушнерева, 1913. — 421 с.

Сикорский И. А. О Психологических основах национализма / Сикорский И. А. — К. : Киевский клуб русских националистов, 1910. — 16 с.

Сикорский И. А. Русские и Украинцы (Глава из этнологического катехизиса): Доклад в клубе русских националистов в Киеве 7 Февраля 1913 г. : [Електронний ресурс] / Сикорский И. А. — К. : Киевский клуб русских националистов, 1913. — Режим досту-

пу : http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/150309/32/Avdeev_-_Russkaya_rasovaya_teoriya_do_1917_goda._Tom_1.html.

Відвідано 03.03.2013.

Стороженко А. В. Происхождение и суть Украинофильства / Стороженко А. В. — К., 1912. — 58 с.

Шульгин В. В. Последний очевидец: мемуары, очерки, сны / Шульгин В. В. — М. : ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. — 590 с.

Щеголев С. Н. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма / Щеголев С. Н. — К., 1912. — 588 с.

Anderson M. L. M. Voter, Junker, Landrat, Priest: the Old Authorities And the New Franchise in Imperial Germany / M. L. M. Anderson // The American Historical Review. — 1993. — № 98. — P. 1448–1474.

Beilis M. Scapegoat on Trial / Beilis M. — Cis Communications, 1993. — 270 с.

Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party 1907–1917 / Edelman R. — New Brunswick : Rutgers University Press, 1980. — 280 с.

Hillis F. C. Between Empire and Nation: Urban Politics, Community, and Violence in Kiev, 1863–1907 / Hillis F. C. — Yale University, 2009. — 561 p.